Ревизија учинка ''Управљање потраживањима јавних предузећа''
  

12.10.2016.

Ревизија учинка ''Управљање потраживањима јавних предузећа''

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом ''Управљање потраживањима јавних предузећа''. Ревизија је управљање потраживањима посматрала на узорку јавних предузећа по основу три врсте испоручене услуге (електричне енергије, топлотне енергије и воде). Циљ ревизије је био да се испита да ли се ефикасно управљало потраживањима јавних предузећа, кроз планирање степена наплате и извјештавање о истом, сагледавање стања и структуре потраживања по различитим основама, те јесу ли предузимане мјере за отклањање уочених слабости и који су резултати предузиманих мјера и да ли је вршен адекватан надзор.

Прочитај више...Ревизорски извјештаји
 
19.10.2016

Позитиван закључак о спровођењу препорука

 
18.10.2016

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
14.10.2016

Закључак са резервом о спровођењу препорука

 
12.10.2016

Ревизија учинка показује да управљање потраживањима јавних предузећа није довољно успјешно, с обзиром да и поред значајног броја предузиманих мјера, показатељи структуре потраживања, кашњења у плаћању и степенa наплате, нису значајније побољшани у посматраном периоду.

 
11.10.2016

Закључак са резервом о спровођењу препорука

 
Новости
 
11.10.2016

Представници Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске присуствовали су трећој по реду радионици другог пројекта паралелних ревизија учинка Врховних ревизијских институција (ВРИ) држава западног Балкана. Радионица је одржана 03-07. октобра 2016. године у Штокхолму. Организатори радионице су Државна
 
30.09.2016

Државни завод за ревизију Македоније био је домаћином 14. годишњег састанка Радне групе EUROSAI-a о за ревизију животне средине, који је у периоду од 26. до 29. септембра одржан у Скопљу. Годишњем састанку присуствовала су укупно 74 учесника, од којих
 
26.09.2016

Представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, мр Бојан Ћурић, учествовао је на семинару, на тему ревизије општина под називом "Иновативне анализе у ревизији општина - правовремени утицај ревизија" који је одржан у Литванији у граду Вилнусу од