III Годишњи састанак и семинар EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Лисабону (Португал) 
  

25.10.2019.

III Годишњи састанак и семинар EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Лисабону (Португал)

Представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске др Бојан Ћурић - виши ревизор за финансијску ревизију, присуствовао је семинару и трећем годишњем састанку EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Лисабону (Португал).
На семинару, на којем су учествовали представници из 27 врховних ревизорских институција: Португала, Џорџије, Пољске, Републике Српске, Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине, Данске, Естоније, Финске, Грчке, Мађарске, Израела, Италије, Летоније, Литваније, Сјеверне Македоније, Малте, Црне Горе, Румуније, Словачке, Словеније, Бугарске, Шпаније, Турске, Албаније и Украјине, разматрана су искустава о функцијама општина и специфичним функцијама делегираним од стране централног нивоа власти, процесу децентрализације, као и о раду врховних ревизорских институција на плану ревизије функција локалне самоуправе.


 


Ревизорски извјештаји
 
13.09.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
13.09.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
09.09.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

 
09.09.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
06.09.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
Новости
 
02.10.2019

У периоду од 25.9. - 28.9.2019. године у Москви je одржан XXIII Конгрес Међународне организације врховних ревизијских институција (INTOSAI), на којем је у име Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, учествовала замјеница главног ревизора Божана Трнинић.
 
16.08.2019

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Управљање средствима посебних намјена за шуме". Сврха ревизије јесте давање одговора на питање да ли се средствима посебних намјена за шуме управља ефикасно, односно да се
 
16.08.2019

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом ''Професионална рехабилитација и запошљавање лица са инвалидитетом''. Основни циљ ове ревизије јесте давање одговора на питање да ли постојећи ниво ангажованих ресурса за намјене рехабилитације и