Ревизија учинка ''Посебни начини наплате пореског дуга''
      

22.5.2018.

Ревизија учинка ''Посебни начини наплате пореског дуга''

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом „Посебни начини наплате пореског дуга". Предмет ове ревизије је одгођено плаћање пореског дуга као једини у континуитету присутан посебан начин наплате пореског дуга. Циљ ове ревизије је био да испита да ли Министарство финансија и Пореска управа Републике Српске ефикасно проводе мјере одгођеног плаћања пореског дуга.

Прочитај више..Ревизорски извјештаји
 
22.05.2018

Проведена ревизија учинка показала је да постоји простор и потреба за унапређивањем поступка одгођеног плаћања пореског дуга у погледу ефикасности и ефективности, како би на тај начин оно било у функцији испуњавања циљева постављених у економским политикама и циљева утврђених у законима који се односе на материју пореског дуга.

 

 
22.05.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима 
Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

 
22.05.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима 
Мишљење с резервом о усклађености

 
21.05.2018

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима 
Позитивно мишљење о усклађености

 
21.05.2018

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима 
Позитивно мишљење о усклађености

 
Новости
 
20.04.2018

На 23. редовној сједници Народна скупштина Републике Српске донијела је одлуке о избору главног ревизора и замјеника главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске. Одлуке о избору објављене су у "Службеном гласнику Републике Српске" број 28/17од 30.3.2018.
 
12.12.2017

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом ''Стипендирање студената у Републици Српској''. Ревизија је стипендирање студената у Републици Српској посматрала у Министарству просвјете и културе, Министарству науке и технологије - Фонд ''Др Милан
 
08.11.2017

На 22. редовној сједници која је одржана 17.10.2017. године Народна скупштина Републике Српске донијела је Одлуку о избору вршиоца дужности главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске и обезбиједила услове за функционисање Главне службе за ревизију и