Иновативне анализе у ревизији општина – правовремени утицај ревизија
  

26.09.2016.

Семинар на тему ревизија општина одржан у Литванији

Представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, мр Бојан Ћурић, учествовао је на семинару, на тему ревизије општина под називом "Иновативне анализе у ревизији општина - правовремени утицај ревизија" који је одржан у Литванији у граду Вилнусу од 20-21. септембра 2016 године. 

Прочитај више...Ревизорски извјештаји
 
21.09.2016

Закључак са резервом о спровођењу препорука

 
20.09.2016

Позитиван закључак о спровођењу препорука

 
14.09.2016

Позитиван закључак о спровођењу препорука

 
06.09.2016

Позитиван закључак о спровођењу препорука

 
26.08.2016

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

 
Новости
 
09.09.2016

У организацији Канцеларије за ревизију институција БиХ, уз стручну, логистичку и финансијску подршку организације SIGMA, у Сарајеву је 8. септембра одржан Округли сто о независности врховних ревизорских институција. На округлом столу су учествовали представници врховних ревизорских институција Мреже земаља кандидата
 
18.08.2016

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом " Планирање буџетских издатака" . Ревизија се бавила проблемом ефикасности и транспарентности планирања буџета, с фокусом на планирање буџетских издатака. Циљ ревизије је
 
08.08.2016

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Управљање задуживањем и дугом у Републици Српској" . Резултати ове ревизијe показују да нису испуњене све значајне претпоставке за успјешно управљање задуживањем и