Ревизија учинка ''Стипендирање студената у Републици Српској''   
  

12.12.2017.

Ревизија учинка ''Стипендирање студената у Републици Српској''

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом ''Стипендирање студената у Републици Српској''. Ревизија је стипендирање студената у Републици Српској посматрала у Министарству просвјете и културе, Министарству науке и технологије - Фонд ''Др Милан Јелић'' и јединицама локалних самоуправа. Ревизија је анализирала стипендије за први циклус студија које су додјељење у периоду за академску 2012/2013. до 2016/2017. годину. Циљ ревизије је био да се испита да ли је постојећи начин стипендирања студената у Републици Српској транспарентан и да ли су надлежна министарства и градови/општине обезбиједили најбоље могуће кориштење ресурса за стипендирање.

Прочитај више...Ревизорски извјештаји
 
11.01.2018

Закључак са резервом о спровођењу препорука

 
11.01.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима 
Мишљење с резервом о усклађености 
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

 
05.01.2018

Негативан закључак о спровођењу препорука

 
29.12.2017

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

 
28.12.2017

Закључак са резервом о спровођењу препорука

 
Новости
 
08.11.2017

На 22. редовној сједници која је одржана 17.10.2017. године Народна скупштина Републике Српске донијела је Одлуку о избору вршиоца дужности главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске и обезбиједила услове за функционисање Главне службе за ревизију и
 
10.10.2017

Представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске присуствовао је годишњем састанку EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Риги (Летонија). На годишњем састанку EUROSAI TFMA радне групе чланови из 27 земаља разговарали су о имплементацији три стратешка
 
31.08.2017

Главни ревизор професор др Душко Шњегота и замјеник главног ревизора Дарко Пејић поднијели су оставке односно ставили мандате на располагање Народној скупштини Републике Српске. Текст дописа које су главни ревизор и његов замјеник упутили Народној скупштини Републике Српске наведен је