Обновљен споразум о професионалној сарадњи двије ВРИ
  

06.02.2020.

Обновљен споразум о професионалној сарадњи двије ВРИ

Др Душко Пејовић, предсједник Државне ревизорске институције Републике Србије и Јово Радукић, главни ревизор Републике Српске потписали су Споразум о професионалној сарадњи.
Током једнодневне посјете делегације Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске у Београду, организован је радни састанак руководства обе институције, на коме су разговарали o професионалној сарадњи двије врховне ревизорске институције и могућим модалитетима за остваривање одређених професионалних активности у будућности.


 


Ревизорски извјештаји
 
05.06.2020

Закључак са резервом о спровођењу препорука

 
20.05.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
19.05.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

 
19.05.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

 
18.05.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

 
Новости
 
23.01.2020

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Ефикасност прикупљања и коришћења накнада за јавне путеве при регистрацији моторних и прикључних возила". Предмет ове ревизије учинка je прикупљање и коришћење накнаде за јавне путеве
 
20.11.2019

У организацији Свјетске Банке која сарађује са Мрежом парламентарних одбора за економију, финансије и европске интеграције, у Подгорици (Црна Гора) је у периоду од 12-14. новембра 2019. године одржана регионална радионица "Јачање веза између парламената и врховнох ревизијских институција у
 
25.10.2019

Представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске др Бојан Ћурић - виши ревизор за финансијску ревизију, присуствовао је семинару и трећем годишњем састанку EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Лисабону (Португал). На семинару, на којем