II Регионална конференција ВРИ у Београду

II Регионална конференција ВРИ у Београду

 Ревизорски извјештаји
 
31.12.2014

Негативно мишљење о финансијским извјештајима
Негативно мишљење о усклађености

 
29.12.2014

Негативно мишљење о финансијским извјештајима
Негативно мишљење о усклађености

 
25.12.2014

Негативно мишљење о финансијским извјештајима
Негативно мишљење о усклађености

 
23.12.2014

Негативно мишљење о финансијским извјештајима
Негативно мишљење о усклађености

 
11.12.2014

Негативно мишљење о финансијским извјештајима 
Негативно мишљење о усклађености

 
Новости
 
12.02.2015

Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске сачињен је у складу са одредбама члана 21, став 6. Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 98/05 и 20/14) и достављен Народној скупштини
 
21.11.2014

21.11.2014. Представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске учествовао је у раду II Регионалне конференције о ревизији политичких партија која је одржана у Београду 20 и 21.11.2014. године у организацији Државне ревизорске институције Србије. Конференција је окупила
 
11.11.2014

У Брчком је данас одржан радно консултативни састанак главних/генералних ревизора и њихових замјеника из четири врховне ревизорске институције у БиХ. На састанку се, поред осталог, разговарало о модалитетима даљњег развоја и унапрјеђења међусобне сарадње, као и о могућим правцима функционисања