Одржана радионица "Увoд у упрaвљaњe jaвним финaнсиjaмa"

Radionica Uvod u upravljanje javnim finansijama koja se održava u Banjoj Luci

 Ревизорски извјештаји
 
17.04.2014

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености
Скретање пажње

 
10.04.2014

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености
Скретање пажње

 
09.04.2014

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености
Скретање пажње

 
01.04.2014

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

 
31.03.2014

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

 
Новости
 
21.03.2014

У Бaњoj Луци je у пeриoду oд 17. дo 21. мaртa oдржaнa рaдиoницa пoд нaзивoм ''Увoд у упрaвљaњe jaвним  финaнсиjaмa'', кojу je Глaвнa службa зa рeвизиjу jaвнoг сeктoрa Рeпубликe Српскe oргaнизoвaлa у сaрaдњи сa Цeнтрoм зa изврснoст у финaнсиjaмa
 
17.03.2014

Четворочлана делегација Главне службе за ревизију боравила је 13. и 14. марта у дводневној званичној радној посјети Рачунском суду Републике Словеније, тијелу које се налази у улози врховне ревизорске институције задужене за провођење ревизије финансијских извјештаја, ревизије усклађености - правилности
 
19.02.2014

Након недавног потписивања сличног споразума са Економским факултетом, данас је у Бањој Луци потписан Споразум о професионалној сарадњи између Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске и Правног факултета Универзитета у Бањој Луци. Унапређење сарадње са академском заједницом