Прва радионица другог пројекта паралелних ревизија учинка
  

28.04.2016.

Прва радионица другог пројекта паралелних ревизија учинка

Представници Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске присуствовали су првој радионици другог пројекта паралелних ревизија учинка Врховних ревизијских институција (ВРИ) држава западног Балкана. Радионица је одржана 25-27. априла 2016. године у Подгорици. Организатори радионице су Државна канцеларија за ревизију Шведске и Европски ревизорски суд, а домаћин Државна ревизорска институција Црне Горе.

Прочитај више...Ревизорски извјештаји
 
28.04.2016

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

 
28.04.2016

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

 
22.04.2016

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

 
21.04.2016

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

 
20.04.2016

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

 
Новости
 
28.04.2016

Представници Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске присуствовали су првој радионици другог пројекта паралелних ревизија учинка Врховних ревизијских институција (ВРИ) држава западног Балкана. Радионица је одржана 25-27. априла 2016. године у Подгорици. Организатори радионице су Државна канцеларија за
 
25.04.2016

У периоду од 11. до 15. априла 2016. године Врховни ревизијски суд Холадије угостио је представнике врховних ревизијских институција Бугарске, Молдавије и БиХ. У поменутом периоду одржана је радионица под називом "Оцјена интегритета у ВРИ" (енгл. IntoSAINT - Self Assessment
 
19.04.2016

Представник Главне служба за ревизију јавног сектора Републике Српске учествовао је на семинару: "Основни концепти борбе против корупције и прања новца", који је одржан у Сарајеву, у периоду од 5. до 8. априла 2016. године. Организатор семинара било је