Међународна антикорупцијска Љетња академија “Пракса у сусрет науци”

                          IМеђународна антикорупцијска Љетња академија “Пракса у сусрет науци”

 Ревизорски извјештаји
 
08.09.2014

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености
Скретање пажње

 
19.08.2014

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености
Скретање пажње

 
13.08.2014

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености
Скретање пажње

 
11.08.2014

У управљању непореским приходима није осигуран системски приступ и створене претпоставке за балансирано уважавање ограничених могућности пореских обвезника и нараслих потреба грађана локалних заједница.

 
29.07.2014

Запошљавањем у јавној управи се управља кроз сложено усаглашавање и неефикасно одлучивање које није засновано на јасним показатељима циљева и мјерљивих резултата рада јавне управе.

 
Новости
 
27.08.2014

Успостављање јавног регистара препорука ревизије учинка је активност која је предвиђена Акционим планом за спровођење Стратегије развоја Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за период од 2014. до 2020. године. Успостављање јавног регистра препорука има за циљ
 
20.08.2014

Регистар препорука финансијске ревизије успостављен је са циљем да се на једном мјесту и на систематичан начин прикажу препоруке које Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске даје институцијама које ревидира у извјештајима о ревизији финансијских извјештаја, као и
 
17.07.2014

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је била један од учесника IACA Љетње академије 2014. године. То је стандардизован програм Међународне антикорупцијске академије (IACA), који је одржан од 3. до 12. јула у Лаксенбургу, Аустрија. IACA Љетња академија