Циљеви

Наш циљ је да објективним, независним и правовременим ревизорским извјештајима о јавним рачунима утичемо на повећање економичности, ефикасности и законитости трошења државног новца од стране државних и јавних институција и подстичемо развој здравог финансијског управљања.