НОВОСТИ

29.08.2018
Ревизија учинка ''Управљање ресурсима основних школа''
Управљање ресурсима основних школа' Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом ''Управљање ресурсима основних школа''. Основни циљ ове ревизије јесте давање одговора на питање да ли је управљање ресурсима и мрежом основних школа ефикасно и засновано на више
 
13.07.2018
Ревизија учинка "Техничко опремање ватрогасних јединица"
Ревизија учинка "Опремање ватрогасних јединиц Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Техничко опремање ватрогасних јединица". Сврха ове ревизије је била да се утврди испуњеност основних претпоставки за техничко опремање ватрогасних јединица и на основу проведеног испитивања понуде више
 
23.05.2018
Присуство замјеника главног ревизора Републике Српске бечком симпозијуму
Присуство замјеника главног ревизора Републике Срп У организацији Службе за ревизију града Беча је одржан бечки симпозијум ревизорских служби на тему "Ревизорске компетенције" дана 16. маја 2018. године у Вијећници града Беча. Поред представника савезне ревизије Аустрије и свих покрајинских служби ревизије Аустрије, симпозијуму више
 
22.05.2018
Ревизија учинка "Посебни начини наплате пореског дуга"
Ревизија учинка "Посебни начини наплате порес Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Посебни начини наплате пореског дуга". Предмет ове ревизије је одгођено плаћање пореског дуга као једини у континуитету присутан посебан начин наплате пореског дуга. Циљ ове ревизије више
 
20.04.2018
Одлукe о избору главног ревизора и замјеника главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске ступила на снагу
На 23. редовној сједници Народна скупштина Републике Српске донијела је одлуке о избору главног ревизора и замјеника главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске. Одлуке о избору објављене су у "Службеном гласнику Републике Српске" број 28/17од 30.3.2018. више
 
12.12.2017
Ревизија учинка ''Стипендирање студената у Републици Српској''
Ревизија учинка ''Стипендирање студената у Републи Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом ''Стипендирање студената у Републици Српској''. Ревизија је стипендирање студената у Републици Српској посматрала у Министарству просвјете и културе, Министарству науке и технологије - Фонд ''Др Милан више
 
08.11.2017
Одлука о избору вршиоца дужности главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске ступила на снагу
На 22. редовној сједници која је одржана 17.10.2017. године Народна скупштина Републике Српске донијела је Одлуку о избору вршиоца дужности главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске и обезбиједила услове за функционисање Главне службе за ревизију и више
 
10.10.2017
Годишњи састанак и семинар EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Риги (Летонија)
Годишњи састанак и семинар EUROSAI TFMA радне груп Представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске присуствовао је годишњем састанку EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Риги (Летонија). На годишњем састанку EUROSAI TFMA радне групе чланови из 27 земаља разговарали су о имплементацији три стратешка више
 
31.08.2017
Главни ревизор и замјеник главног ревизора поднијели оставке Народној скупштини Републике Српске
Главни ревизор професор др Душко Шњегота и замјеник главног ревизора Дарко Пејић поднијели су оставке односно ставили мандате на располагање Народној скупштини Републике Српске. Текст дописа које су главни ревизор и његов замјеник упутили Народној скупштини Републике Српске наведен је више
 
30.08.2017
Саопштење за јавност поводом финансијске ревизије Консолидованог финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске
Поводом бројних коментара и различитих ставова након објављеног ревизорског извјештаја о проведеној финансијској ревизији Консолидованог финансијског извјештаја (КФИ) за 2016. годину, за кориснике буџета Републике Српске, јавност Републике Српске обавјештавамо о следећем. Ова финансијска ревизија је, као и све више
 
претходна страна 2 од 10 сљедећа