Ревизија

У обављању својих дужности и одговорности у оквиру мандата утврђенog законом, Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске обавезна је да примјењује  Међународне стандарде врховних институција за ревизију.

Примарно средство за дистрибуцију Међународних стандарда врховних ревизионих институција је веб страница www.issai.org.  Поред службених INTOSAI докумената, на вeb страници доступни су и коначни неусвојени приједлози као и нацрти и информације о планираним новим стандардима.

У „Службеном гласнику Републике Српске" број 55/11 и 49/14 објављене су:


Одлука

    


о преузимању оквира међународних стандарда врховних ревизионих институција-ISSAI оквира у БиХ ("Сл.гл. РС" бр. 55/11)


Одлука

   


о измјенама и допунама одлуке о преузимању оквира међународних стандарда врховних ревизионих институција-ISSAI оквира у БиХ ("Сл.гл. РС" бр.49/14)


Координациони одбор за ревизију институција Босне и Херцеговине донио је у јануару 2011. године Одлуку о преузимању Међународних стандарда врховних институција за ревизију - ISSAI оквира у Босни и Херцеговини.

Координациони одбор за ревизију институција Босне и Херцеговине донио је у мају мјесецу 2014. године Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о преузимању оквира међународних стандарда врховних ревизорских институција - ISSAI оквира у Босни и Херцеговини. Наведена Одлука, број: 06-16-1-4/14 од 22. маја 2014.године објављена је у '' Службеном гласнику Републике Српске'' број: 49/14. Прилог Одлуци су преузети оквири међународних стандарда врховних ревизорских институција ISSAI оквира у Босни и Херцеговини. Одлуку можете прузети у ''Службеном гласнику Републике Српске број: 49/14 од 11.06.2014.године.