Годишњи извјештаји

Годишњи ревизорски извјештај за 2019. годину

ПДФ - 584 КБ

Годишњи ревизорски извјештај за 2018. годину

ПДФ - 538 КБ

Годишњи ревизорски извјештај за 2017. годину

ПДФ -  928 КБ

Годишњи ревизорски извјештај за 2016. годину

ПДФ -  554 КБ

 

Годишњи ревизорски извјештај за 2015. годину

ПДФ -  541 КБ


Годишњи ревизорски извјештај за 2014. годину

ПДФ -  516 КБ

Годишњи ревизорски извјештај за 2013. годину 


ПДФ -  865 КБ
 
Извјештај главног ревизора за 2012. годину
   
  ПДФ -  836 КБ
Извјештај главног ревизора за 2011. годину

  

ПДФ -  433 КБ

Извјештај главног ревизора за 2010. годину

  ПДФ -  582 КБ

Извјештај главног ревизора за 2009. годину

  ПДФ -  854 КБ

Извјештај главног ревизора за 2008. годину

  ПДФ -  321 КБ

Извјештај о пословању за 2006. годину и 
ревизијама у 2007. години


  ПДФ - 1666 КБ


Извјештај главног ревизора за 2006. годину

  ПДФ -  604 КБ

Извјештај главног ревизора за 2005. годину

  ПДФ -  510 КБ

Извјештај главног ревизора за 2004. годину

ПДФ -  670 КБ

Извјештај о пословању за 2003. годину

ПДФ -  222 КБ

Извјештај главног ревизора за 2003. годину 

ПДФ -  402 КБ

Извјештај о пословању за 2002. годину

ПДФ -  229 КБ

Извјештај о пословању за 2001. годину

ПДФ -  202 КБ