О нама

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је независна институција која обавља ревизију јавних рачуна владе, министарстава, јединица локалне самоуправе као и широк спектар других јавних институција и организација. Ми извјештавамо Народну скупштину о томе да ли владина тијела, јавне институције и државне организације троше јавни новац ефикасно, економично и законито.