Сарадња у БиХ

Главни ревизор и замјеник главног ревизора Републике Српске су чланови Координационог одбора за ревизију институција Босне и Херцеговине.

Координациони одбор одлуке доноси консензусом, с тим да свака служба за ревизију има по један глас.

Трошкове Координационог одбора сносе институције за ревизију на основама које дефинише Координациони одбор.