Акти ГСРЈС

 

Кодекс понашања запослених               

ПДФ
(154КБ)

Правилник о примању и поступању по притужбама и сугестијама на рад ГСРЈС, запослених лица и радника

 

ПДФ
(118КБ)

Водич за приступ информацијама    
ПДФ
(190КБ)

Правилник о сертификацији ревизора јавног сектора

 

 
  ПДФ
(143КБ)