Кључне ријечи:

Тип ревизије:

Тип ревидираног ентитета:

Ревидирани период:

Година објављивања:
 

Регистар препорука ФР

Регистар препорука финансијске ревизије за период 1.1.2013 - 30.06.2020. 

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате програм WinZip или неки компатибилни бесплатни програм као што је 7-zip.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате програм MS Excel 2010 или новију верзију. За само читање регистра можете да користите бесплатни програм Excel Viewer.

Регистар препорука РУ

Регистар препорука ревизије учинка за период јануар 2013 - јун 2020.

За читање регистра потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Acrobat reader

За читање извјештаја потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Претрага

Број рекорда:1203

   Фонд за пензијско и инвалидско осигурање РС 978.2 KB Објављен:
Фондови 18.05.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС 1.2 MB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 15.05.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове 1.0 MB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 06.05.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво 1022.1 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 05.05.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Агенција за аграрна плаћања РС 1022.9 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 05.05.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Накнадни преглед провођења препорука из извјештаја ревизије учинка "Енергетска ефикасност институција јавног сектора" 1007.1 KB Објављен:
Више 30.04.2020

Накнадни преглед провођења препорука по Извјештају ревизије учинка „Енергетска ефикасност институција јавног сектора" показује да су Влада Републике Српске, надлежна министарства и друге институције јавног сектора проводећи активности и мјере на унапређењу енергетске ефикасности предузимале и активности на провођењу препорука из Извјештаја ревизије учинка.

Препоруке из Извјештаја ревизије учинка нису у потпуности проведене. Већи број препорука је у фази провођења или су дјелимично проведене, због чега постоји потреба да се интензивирају активности ради њиховог потпуног провођења и унапређења енергетске ефикасности.

Ревизија учинка       Ревидирани период: +

   Mинистарство за европске интеграције и међународну сарадњу РС 1005.0 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 29.04.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Министарство привреде и предузетништва РС 1.1 MB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 28.04.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Министарство енергетике и рударства РС 1.2 MB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 24.04.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Пореска управа РС 1.0 MB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 24.04.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019


|<   <<   страна 2 од 121   >>   >|