Кључне ријечи:

Тип ревизије:

Тип ревидираног ентитета:

Ревидирани период:

Година објављивања:
 

Регистар препорука ФР

Регистар препорука финансијске ревизије за период 1.1.2013 - 30.06.2019. 

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате програм WinZip или неки компатибилни бесплатни програм као што је 7-zip.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате програм MS Excel 2010 или новију верзију. За само читање регистра можете да користите бесплатни програм Excel Viewer.

Регистар препорука РУ

Регистар препорука ревизије учинка за период јануар 2013 - мај 2019.

За читање регистра потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Acrobat reader

За читање извјештаја потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Претрага

Број рекорда:1135

   ЈУ Завод за запошљавање РС 478.5 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 09.07.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2018.

   ЈУ Студентски центар "Никола Тесла" Бања Лука 447.0 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 04.07.2019

Негативно мишљење о финансијским извјештајима
Негативно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2018.

   Министарство рада и борачко-инвалидске заштите РС 465.6 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 21.06.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2018.

   ЈУ Воде Српске Бијељина 522.3 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 14.06.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Негативно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2018.

   ЈУ Средњошколски дом Бања Лука 408.9 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 12.06.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2018.

   ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту РС 433.3 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 04.06.2019

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2018.

   Омбудсман за дјецу РС 376.1 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 31.05.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2018.

   Министарство индустрије, енергетике и рударства РС 406.4 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 31.05.2019

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2018.

   Фонд здравственог осигурања РС 570.5 KB Објављен:
Фондови 28.05.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2018.

   Основни суд Зворник 373.3 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 28.05.2019

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2018.


страна 1 од 114   >>   >|