Кључне ријечи:

Тип ревизије:

Тип ревидираног ентитета:

Ревидирани период:

Година објављивања:
 

Регистар препорука ФР

Регистар препорука финансијске ревизије за период 1.1.2013 - 31.05.2018. 

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате програм WinZip или неки компатибилни бесплатни програм као што је 7-zip.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате програм MS Excel 2010 или новију верзију. За само читање регистра можете да користите бесплатни програм Excel Viewer.

Регистар препорука РУ

Регистар препорука ревизије учинка за период јануар 2013 - фебруар 2018.

За читање регистра потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Acrobat reader

За читање извјештаја потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Претрага

Број рекорда:1042

   Општина Градишка 716.4 KB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 22.06.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Општина Србац 612.0 KB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 22.06.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Завод за образовање одраслих 381.5 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 20.06.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслеђа 454.7 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 20.06.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Министарство породице, омладине и спорта РС 487.1 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 13.06.2018

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Републички секретаријат за вјере 452.0 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 13.06.2018

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Министарство просвјете и културе РС 555.3 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 12.06.2018

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Министарство рада и борачко-инвалидске заштите РС 816.0 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 01.06.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима 
Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима 
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Пореска управа РС 897.6 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 01.06.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима 
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Министарство финансија РС 763.4 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 01.06.2018

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима 
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.


страна 1 од 105   >>   >|