Кључне ријечи:

Тип ревизије:

Тип ревидираног ентитета:

Ревидирани период:

Година објављивања:
 

Регистар препорука ФР

Регистар препорука финансијске ревизије за период 1.1.2013 - 31.08.2020. 

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате инсталиран бесплатни програм 7-zip или неки други ZIP компатибилан архивер.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате инсталиран програм MS Excel, верзију 2010 или новију.

Регистар препорука РУ

Регистар препорука ревизије учинка за период јануар 2013 - септембар 2020.

За читање регистра потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Acrobat reader

За читање ревизорских извјештаја потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Претрага

Број рекорда:1232

   Општина Костајница 710.4 KB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 13.10.2020

Закључак са резервом о спровођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2018.

   Консолидовани годишњи финансијски извјештај за кориснике буџета РС 1.7 MB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 31.08.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Министарство правде РС 681.2 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 28.08.2020

Позитиван закључак о провођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2016.

   Општина Модрича 1.1 MB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 25.08.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   ЈЗУ Дом здравља Добој 1.1 MB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 21.08.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Општина Гацко 1.2 MB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 21.08.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Негативно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Општина Осмаци 1.0 MB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 19.08.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Општина Пелагићево 1.0 MB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 17.08.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Општина Петрово 1.0 MB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 17.08.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   ЈУ Завод за запошљавање РС 1.1 MB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 17.08.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019


страна 1 од 124   >>   >|