Кључне ријечи:

Тип ревизије:

Тип ревидираног ентитета:

Ревидирани период:

Година објављивања:
 

Регистар препорука ФР

Регистар препорука финансијске ревизије за период 1.1.2013 - 11.01.2018. 

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате програм WinZip или неки компатибилни бесплатни програм као што је 7-zip.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате програм MS Excel 2010 или новију верзију. За само читање регистра можете да користите бесплатни програм Excel Viewer.

Регистар препорука РУ

Регистар препорука ревизије учинка за период јануар 2013 - фебруар 2018.

За читање регистра потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Acrobat reader

За читање извјештаја потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Претрага

Број рекорда:1008

   Министарство за економске односе и регионалну сарадњу РС 459.4 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 18.04.2018

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС 454.1 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 13.04.2018

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Народна скупштина РС 471.4 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 13.04.2018

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Центар за пружање бесплатне правне помоћи 486.4 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 13.04.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Агенција за државну управу РС 428.0 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 13.04.2018

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Служба за заједничке послове Владе РС 476.4 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 13.04.2018

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Вијеће народа РС 375.6 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 13.04.2018

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2017.

   Жељезнице Републике Српске а.д. Добој 480.3 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 11.01.2018

Закључак са резервом о спровођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2014.

   Центар за социјални рад Добој 781.4 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 11.01.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима 
Мишљење с резервом о усклађености 
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2016.

   Град Требиње 312.0 KB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 05.01.2018

Негативан закључак о спровођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2014.


страна 1 од 101   >>   >|