Ревизорски извјештаји
 
13.10.2020

Закључак са резервом о спровођењу препорука

 
31.08.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

 
28.08.2020

Позитиван закључак о провођењу препорука


Новости
 
07.09.2020
У складу са одредбама члана 21. став 6. Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске (''Сл.гласник Републике Српске'', бр. 98/05 и 20/14), Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске обавезна је да Народној скупштини Републике Српске поднесе Годишњи ревизорски
 
09.07.2020
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом ''Управљање јавном расвјетом у Републици Српској''. Основна сврха ове ревизије јесте давање одговора на питање да ли постојеће мјере и активности јединица локалне самоуправе и других
 
09.07.2020
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Функционисање система заштите животне средине".Основна сврха ове ревизије јесте давање одговора на питање како функционише систем заштите животне средине, посматрано кроз примјену основних управљачких механизама у