Ревизорски извјештаји
 
18.04.2018

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

 
13.04.2018

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

 
13.04.2018

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености


Новости
 
20.04.2018
На 23. редовној сједници Народна скупштина Републике Српске донијела је одлуке о избору главног ревизора и замјеника главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске. Одлуке о избору објављене су у "Службеном гласнику Републике Српске" број 28/17од 30.3.2018.
 
08.11.2017
На 22. редовној сједници која је одржана 17.10.2017. године Народна скупштина Републике Српске донијела је Одлуку о избору вршиоца дужности главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске и обезбиједила услове за функционисање Главне службе за ревизију и
 
10.10.2017
Представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске присуствовао је годишњем састанку EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Риги (Летонија). На годишњем састанку EUROSAI TFMA радне групе чланови из 27 земаља разговарали су о имплементацији три стратешка