Ревизорски извјештаји
 
22.06.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
22.06.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
20.06.2018

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености


Новости
 
22.05.2018
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом „Посебни начини наплате пореског дуга". Предмет ове ревизије је одгођено плаћање пореског дуга као једини у континуитету присутан посебан начин наплате пореског дуга. Циљ ове
 
20.04.2018
На 23. редовној сједници Народна скупштина Републике Српске донијела је одлуке о избору главног ревизора и замјеника главног ревизора Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске. Одлуке о избору објављене су у "Службеном гласнику Републике Српске" број 28/17од 30.3.2018.
 
12.12.2017
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом ''Стипендирање студената у Републици Српској''. Ревизија је стипендирање студената у Републици Српској посматрала у Министарству просвјете и културе, Министарству науке и технологије - Фонд ''Др Милан