Ревизорски извјештаји
 
18.08.2017

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
17.08.2017

Ревизија учинка је показала да се у Републици Српској није на свеобухватан, организован и систематичан начин приступило испуњавању претпоставки у циљу успостављања дјелотворног система јавних набавки као важног сегмента управљања јавним финансијама. Исказана опредјељења, као и донесене мјере, су парцијалног, често ад хок карактера, без претходно извршених истраживања и анализа проблема у јавним набавкама. Мјере су се углавном реализовале стихијски без одговарајућих механизама праћења и надзора.

 
09.08.2017

Негативан закључак о провођењу препорука


Новости
 
14.08.2017
На позив Свјетске банке (World Bank) и Уједињених нација (UNCTAD), представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, у периоду од 7. до 11.08.2017. године, присуствовао је семинару на тему "Методологија процјене учинка управљања јавним дугом". Семинар се одржао
 
27.07.2017
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је обавила предстудијскo испитивање на тему радних спорова у јавном сектору и њиховог утицаја на буџет Републике Српске. Циљ предстудијског испитивања је био да се потврди постојање ревизијског проблема, те да
 
13.07.2017
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске провела је ревизију учинка под називом "Организација и функционисање интерне ревизије у јавном сектору Републике Српске". Ревизија је испитивала испуњеност услова за организовање, развој и функционисање интерне ревизије са формално-правног, организационог и