Ревизорски извјештаји
 
05.06.2020

Закључак са резервом о спровођењу препорука

 
20.05.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
19.05.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености


Новости
 
23.01.2020
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Ефикасност прикупљања и коришћења накнада за јавне путеве при регистрацији моторних и прикључних возила". Предмет ове ревизије учинка je прикупљање и коришћење накнаде за јавне путеве
 
20.11.2019
У организацији Свјетске Банке која сарађује са Мрежом парламентарних одбора за економију, финансије и европске интеграције, у Подгорици (Црна Гора) је у периоду од 12-14. новембра 2019. године одржана регионална радионица "Јачање веза између парламената и врховнох ревизијских институција у
 
25.10.2019
Представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске др Бојан Ћурић - виши ревизор за финансијску ревизију, присуствовао је семинару и трећем годишњем састанку EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Лисабону (Португал). На семинару, на којем