Ревизорски извјештаји
 
23.01.2020

Активности на плану наплате накнаде за јавне путеве при регистрацији моторних возила, као и коришћење средстава за намјене унапређења безбједности саобраћаја на путевима прате одређени ризици који доводе у питање ефикасност наведених активности.
Иако ова накнада постоји дуги низ година, до данас није успостављен систем обрачуна и наплате који би могао да обезбиједи поуздану и потпуну информацију о укупним обавезама и наплати накнаде. Нису обезбијеђени ефикасни начини контроле обрачуна и наплате накнаде, нити су обезбијеђени ефикасни механизми у случају да се идентификују грешке приликом обрачуна и плаћања накнаде. Поред тога, коришћење намјенских средстава за унапређење безбједности саобраћаја није вршено у обиму предвиђеном прописима, а активности које су предузимане нису провођене на ефикасан начин.

 
13.01.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
31.12.2019

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености


Новости
 
23.01.2020
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом „Ефикасност прикупљања и коришћења накнада за јавне путеве при регистрацији моторних и прикључних возила". Предмет ове ревизије учинка je прикупљање и коришћење накнаде за јавне
 
20.11.2019
У организацији Свјетске Банке која сарађује са Мрежом парламентарних одбора за економију, финансије и европске интеграције, у Подгорици (Црна Гора) је у периоду од 12-14. новембра 2019. године одржана регионална радионица "Јачање веза између парламената и врховнох ревизијских институција у
 
25.10.2019
Представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске др Бојан Ћурић - виши ревизор за финансијску ревизију, присуствовао је семинару и трећем годишњем састанку EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Лисабону (Португал). На семинару, на којем