Ревизорски извјештаји
 
12.08.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
10.08.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености

 
10.08.2020

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима

Мишљење с резервом о усклађености


Новости
 
09.07.2020
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Функционисање система заштите животне средине".Основна сврха ове ревизије јесте давање одговора на питање како функционише систем заштите животне средине, посматрано кроз примјену основних управљачких механизама у
 
30.06.2020
Делегација Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске коју је предводио главни ревизор Јово Радукић боравила је 25. јуна 2020. године у радној посјети Државној ревизорској институцији Републике Србије. Примарне теме за разговор су биле развој методологија ревизије, те
 
29.06.2020
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Успостављање пословних зона у Републици Српској". Сврха ове ревизије учинка је да се испитају узроци који утичу на успјешност процеса успостављања пословних зона у Републици Српској,