Општина Рогатица
 

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености