Сусрет руководства Главне службе за ревизију и Државне ревизорске институције Републике Србије1
1