Присуство Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске на семинару на тему "Методологија процјене учинка управљања јавним дугом (DeMPA)" у Бечу, у организацији Свјетске банке и Уједињених нација1
1