Годишњи састанак и семинар EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Риги (Летонија)1
1