III Годишњи састанак и семинар EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Лисабону (Португал)1
1