Обновљен споразум о професионалној сарадњи двије ВРИ1
1