Посјета ДРИ Србије и разговори о паралелним ревизијама учинка
  

24.09.2020.

Посјета ДРИ Србије и разговори о паралелним ревизијама учинка

Представници Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске др Милован Бојић руководилац Сектора ревизије учинка и Младенко Марковић ревизор учинка боравили су 23.09.2020. године у радној посјети Државној ревизорској институцији Србије. Испред Државне ревизорске институције Србије састанку су присуствовали др Душко Пејовић предсједник Државне ревизорске институције и главни државни ревизор, Стојанка Миловановић и Ивица Гавриловић врховни државни ревизори.


 


Ревизорски извјештаји
 
27.01.2021

Процеси планирања и извјештавања у јавним предузећима нису организовани и проведени на ефикасан начин, што има утицаја и на ефикасност свих других пословних процеса и активности у јавним предузећима. Планови пословања јавних предузећа у погледу комлетности не задовољавају захтјеве законске регулативе, њихови елементи су међусобно неусклађени, а индикатори за мјерење и оцјену успјешности пословања јавних предузећа нису утврђени. Кашњење у доношењу планова директно утиче на плански карактер других пословних процеса и активности у јавним предузећима. Успостављени систем мониторинга и извјештавања о реализацији плана пословања није у функцији унапређења процеса планирања у јавним предузећима. Извјештаји о пословању нису комплетни, те не дају показатеље о реализацији плана пословања, пословању и успјешности јавних предузећа или њихових организационих јединица.

 
05.01.2021

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
28.12.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
28.12.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
28.12.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
Новости
 
07.09.2020

У складу са одредбама члана 21. став 6. Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске (''Сл.гласник Републике Српске'', бр. 98/05 и 20/14), Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске обавезна је да Народној скупштини Републике Српске поднесе Годишњи ревизорски
 
09.07.2020

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом ''Управљање јавном расвјетом у Републици Српској''. Основна сврха ове ревизије јесте давање одговора на питање да ли постојеће мјере и активности јединица локалне самоуправе и других
 
09.07.2020

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Функционисање система заштите животне средине".Основна сврха ове ревизије јесте давање одговора на питање како функционише систем заштите животне средине, посматрано кроз примјену основних управљачких механизама у