Одржан састанак представника ДРИ Србије и ГСРЈС РС поводом активности на провођењу паралелне ревизије учинка
  

11.03.2021.

Одржан састанак представника ДРИ Србије и ГСРЈС РС поводом активности на провођењу паралелне ревизије учинка

У складу са Споразумом о професионалној сарадњи између Државне ревизорске институције Србије и Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, у Бијељини, дана 10.03.2021. године одржан је састанак представника Државне ревизорске институције Србије и Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске на тему провођења паралелне ревизије учинка.


 


Ревизорски извјештаји
 
30.07.2021

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
28.07.2021

Закључак са резервом о провођењу препорука

 
28.07.2021

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
28.07.2021

Проведена ревизија је показала да постојећи начин управљања јавним градским и приградским превозом путника не обезбјеђује ефикасно функционисање јавног превоза путника, те да постоји изражена потреба за унапређењем функционисања ове комуналне дјелатности.
Јавни градски и приградски превоз се у посматраном периоду одвијао у неизмијењеним условима и околностима уз смањење путника-корисника јавног превоза. Мјере и активности које су предузимале градске управе нису резултирале ефикаснијим функционисањем и развојем јавног превоза путника.

 
24.06.2021

Рађање дјеце у Републици Српској не омогућава просто обнављање становништва. Влада Републике Српске je у својим програмско-планским актима поставила „демографску обнову Републике Српске" као један од најважнијих дугорочних националних и политичких циљева и приоритета. У Републици Српској је тренутно у примјени 30 мјера које имају директан или индиректан пронаталитетни карактер из различитих области. Проведена ревизија је показала да постоји потреба за систематизацијом, редефинисањем и унапређењем мјера за подстицање рађања како би се постигли постављени циљеви у погледу одрживог демографског развоја у Републици Српској.

 
Новости
 
08.02.2021

Дана 5.2.2021. потписан је Меморандум о разумијевању и сарадњи између Главне службе за ревизију јавног сектора РС и Савеза општина и градова РС. Испред Главне службе за ревизију Меморандум је потписао Јово Радукић, главни ревизор, а испред Савеза општина и
 
24.09.2020

Представници Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске др Милован Бојић руководилац Сектора ревизије учинка и Младенко Марковић ревизор учинка боравили су 23.09.2020. године у радној посјети Државној ревизорској институцији Србије. Испред Државне ревизорске институције Србије састанку су
 
07.09.2020

У складу са одредбама члана 21. став 6. Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске (''Сл.гласник Републике Српске'', бр. 98/05 и 20/14), Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске обавезна је да Народној скупштини Републике Српске поднесе Годишњи ревизорски