V Годишњи састанак и семинар EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Бечићима (Црна Гора)
  

09.11.2021.

V Годишњи састанак и семинар EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Бечићима (Црна Гора) 

Представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске др Бојан Ћурић - виши ревизор за финансијску ревизију, присуствовао је семинару на тему „Управљање непокретностима општина" и петом годишњем састанку EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Бечићима (Црна Гора).


 


Ревизорски извјештаји
 
31.12.2021

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
31.12.2021

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

 
30.12.2021

Проведена ревизија је показала да се експлоатација ријечног материјала врши на начин који не обезбјеђује у потпуности ефикасно и ефективно уређење и заштиту водотока ријеке Дрине.
Надлежне институције нису успоставиле плански приступ дислокацији и вађењу материјала из водотока као дијелу интегралног планирања уређења и заштите водотока ријеке Дрине. Додјела локација за дислокацију и вађење материјала из водотока ријеке Дрине не заснива се на планским документима, анализама стања водотока, потребама и приоритетима. Поступак додјеле локација карактеришу регулаторне нејасноће, релативно дуго трајање, високе варијације трајања поступка у цјелини и његових појединих фаза. Извођење радова дислокације суштински није контролисано, нити су контролисане количине стварно извађеног ријечног материјала, као ни ефекти тих радова који су остварени у контексту уређења водотока.

 
30.12.2021

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

 
24.12.2021

Закључак са резервом о провођењу препорука

 
Новости
 
12.10.2021

У Бијељини је 06.10. 2021. године одржана 72. сједница Предсједништва Савеза општина и градова Републике Српске. На сједници су доминирала питања које се односе на финансирање и управљање јединицима локалне самоуправе. У складу са Меморандумом о разумијевању и сарадњи између
 
27.09.2021

Дводневни семинар за чланове Одбора за ревизију и других одбора Народне скупштине Републике Српске одржан је 23. и 24.09. 2021. године у Бањи Врућици. Центри цивилних иницијатива (ЦЦИ) уз подршку Шведске имплементирају пројекат којим се жели унаприједити ефикасност процеса јавне
 
22.09.2021

На основу обновљеног Споразума о професионалној сарадњи број 01/0301-155/20 између Државне ревизорске институције Републике Србије и Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, а у духу развијања добре професионалне и колегијалне сарадње, Главна служба за ревизију јавног сектора Републике