Сједница Предсједништва Савеза општина и градова Републике Српске
  

06.10.2021.

Сједница Предсједништва Савеза општина и градова Републике Српске 

У Бијељини је 06.10. 2021. године одржана 72. сједница Предсједништва Савеза општина и градова Републике Српске. На сједници су доминирала питања које се односе на финансирање и управљање јединицима локалне самоуправе. У складу са Меморандумом о разумијевању и сарадњи између Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске и Савеза општина и градова Републие Српске, сједници Предсједништва присуствовали су представници Главне службе за ревизију Љиљана Форца, руководилац Сектора финансијске ревизије и др Милован Бојић, руководилац Сектора ревизије учинка.


 


Ревизорски извјештаји
 
18.10.2021

Систем социјалног становања није у потпуности правно и институционално успостављен на комплетном подручју Републике Српске, при чему његово функционисање прате бројни ризици, који утичу на ефикасност тог система. Активности на повећању и унапређивању фонда стамбених јединица социјалног становања нису у потпуности вршене на начин предвиђен Стратегијом социјалног становања у Републици Српској и другим документима везаним за наведену област. Контрола управљања стамбеним објектима социјалног становања у јединицама локалне самоуправе није у потпуности успостављена, што утиче на ефикасност система социјалног становања.

 
18.10.2021

Закључак са резервом о провођењу препорука

 
11.10.2021

Закључак са резервом о провођењу препорука

 
11.10.2021

Закључак са резервом о провођењу препорука

 
31.08.2021

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима             
Мишљење с резервом о усклађености

 
Новости
 
27.09.2021

Дводневни семинар за чланове Одбора за ревизију и других одбора Народне скупштине Републике Српске одржан је 23. и 24.09. 2021. године у Бањи Врућици. Центри цивилних иницијатива (ЦЦИ) уз подршку Шведске имплементирају пројекат којим се жели унаприједити ефикасност процеса јавне
 
22.09.2021

На основу обновљеног Споразума о професионалној сарадњи број 01/0301-155/20 између Државне ревизорске институције Републике Србије и Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, а у духу развијања добре професионалне и колегијалне сарадње, Главна служба за ревизију јавног сектора Републике
 
12.03.2021

У складу са Споразумом о професионалној сарадњи између Државне ревизорске институције Србије и Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, у Бијељини, дана 10.03.2021. године одржан је састанак представника Државне ревизорске институције Србије и Главне службе за ревизију јавног