Потписан Меморандум о разумијевању и сарадњи између Главне службе за ревизију јавног сектора РС и Савеза општина и градова РС
  

05.02.2021.

Потписан Меморандум о разумијевању и сарадњи између Главне службе за ревизију јавног сектора РС и Савеза општина и градова РС

Дана 5.2.2021. потписан је Меморандум о разумијевању и сарадњи између Главне службе за ревизију јавног сектора РС и Савеза општина и градова РС. Испред Главне службе за ревизију Меморандум је потписао Јово Радукић, главни ревизор, а испред Савеза општина и градова потписник је Ацо Пантић, генерални секретар. Меморандум представља полазну основу за развој партнерства заснованог на равноправности и узајамном поштовању, а настао је као израз потребе да се утврде оквири и видови будуће сарадње.


 


Ревизорски извјештаји
 
03.03.2021

Позитиван закључак о провођењу препорука

 
02.03.2021

Закључак са резервом о провођењу препорука

 
17.02.2021

Позитиван закључак о провођењу препорука

 
08.02.2021

Закључак са резервом о провођењу препорука

 
27.01.2021

Процеси планирања и извјештавања у јавним предузећима нису организовани и проведени на ефикасан начин, што има утицаја и на ефикасност свих других пословних процеса и активности у јавним предузећима. Планови пословања јавних предузећа у погледу комлетности не задовољавају захтјеве законске регулативе, њихови елементи су међусобно неусклађени, а индикатори за мјерење и оцјену успјешности пословања јавних предузећа нису утврђени. Кашњење у доношењу планова директно утиче на плански карактер других пословних процеса и активности у јавним предузећима. Успостављени систем мониторинга и извјештавања о реализацији плана пословања није у функцији унапређења процеса планирања у јавним предузећима. Извјештаји о пословању нису комплетни, те не дају показатеље о реализацији плана пословања, пословању и успјешности јавних предузећа или њихових организационих јединица.

 
Новости
 
24.09.2020

Представници Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске др Милован Бојић руководилац Сектора ревизије учинка и Младенко Марковић ревизор учинка боравили су 23.09.2020. године у радној посјети Државној ревизорској институцији Србије. Испред Државне ревизорске институције Србије састанку су
 
07.09.2020

У складу са одредбама члана 21. став 6. Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске (''Сл.гласник Републике Српске'', бр. 98/05 и 20/14), Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске обавезна је да Народној скупштини Републике Српске поднесе Годишњи ревизорски
 
09.07.2020

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом ''Управљање јавном расвјетом у Републици Српској''. Основна сврха ове ревизије јесте давање одговора на питање да ли постојеће мјере и активности јединица локалне самоуправе и других