V Годишњи састанак и семинар EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Бечићима (Црна Гора)
  

09.11.2021.

V Годишњи састанак и семинар EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Бечићима (Црна Гора) 

Представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске др Бојан Ћурић - виши ревизор за финансијску ревизију, присуствовао је семинару на тему „Управљање непокретностима општина" и петом годишњем састанку EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Бечићима (Црна Гора).


 


Ревизорски извјештаји
 
19.11.2021

Накнадни преглед провођења препорука из Извјештаја ревизије учинка „Управљање јавним набавкама у Републици Српској" показује да је Влада Републике Српске предузимала одређене активности које се односе на јавне набавке и које су резултирале дјелимичним провођењем препорука, али није предузимала значајније системске мјере на успостављању претпоставки за успјешно управљање јавним набавкама. Предузетим мјерама и активностима од стране појединих институција - уговорних органа које су биле обухваћене накнадним прегледом, препоруке из Извјештаја ревизије учинка су дјелимично проведене.
Постоји потреба да се интензивирају активности Владе Републике Српске и уговорних органа ради потпуног провођења препорука и додатног унапрјеђења јавних набавки у Републици Српској.

 
19.11.2021

Накнадни преглед провођења препорука из Извјештаја ревизије учинка ''Управљање водоводним системима'' показује да су надлежне институције за управљање водоводним системима и водоводна предузећа, свако у складу са својим надлежностима за одређени сегмент управљања водоводним системима, углавном донијеле акционе планове и на основу њих предузимале мјере и активности на побољшању управљања водоводним системима. На основу информација о активностима и показатеља о оствареним резултатима, ревизија се увјерила да су, од укупно пет датих препорука, четири дјелимично проведене и једна препорука није проведена.
Ефикасно окончање преосталог дијела активности на провођењу препорука би могле бити реализоване координисаним дјеловањем надлежних институција и водоводних предузећа у циљу побољшања управљања водоводним системима.

 
19.11.2021

Управљање жељезничко-друмским прелазима није организовано и проведено на ефикасан начин. Мрежа жељезничко-друмских прелаза значајно је гушћа од оне дефинисане прописима и захтјевима за несметано и безбједно одвијање саобраћаја. Управљачи жељезничке и путне инфраструктуре не предузимају потребне активности у циљу успостављања оптималне мреже жељезничко-друмских прелаза, у складу са законским одредбама и захтјевима за безбједно одвијање саобраћаја.
Показатељи о стању на жељезничко-друмским прелазима показују да су прелази мјеста са високим безбједносним ризиком за учеснике у саобраћају. Између управљача жељезничке и друмске инфраструктуре, као и између управљача саобраћајне инфраструктуре, министарства и других владиних институција није успостављена ефективна координација.

 
08.11.2021

Закључак са резервом о провођењу препорука

 
03.11.2021

Позитиван закључак о провођењу препорука

 
Новости
 
12.10.2021

У Бијељини је 06.10. 2021. године одржана 72. сједница Предсједништва Савеза општина и градова Републике Српске. На сједници су доминирала питања које се односе на финансирање и управљање јединицима локалне самоуправе. У складу са Меморандумом о разумијевању и сарадњи између
 
27.09.2021

Дводневни семинар за чланове Одбора за ревизију и других одбора Народне скупштине Републике Српске одржан је 23. и 24.09. 2021. године у Бањи Врућици. Центри цивилних иницијатива (ЦЦИ) уз подршку Шведске имплементирају пројекат којим се жели унаприједити ефикасност процеса јавне
 
22.09.2021

На основу обновљеног Споразума о професионалној сарадњи број 01/0301-155/20 између Државне ревизорске институције Републике Србије и Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, а у духу развијања добре професионалне и колегијалне сарадње, Главна служба за ревизију јавног сектора Републике