Подаци из Годишњег ревизорског извјештаја за 2020. годину

У складу са одредбама члана 21. став 6. Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске (''Сл.гласник Републике Српске'', бр. 98/05 и 20/14), Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске обавезна је да Народној скупштини Републике Српске поднесе Годишњи ревизорски извјештај у којем обухвата најважније налазе и препоруке из финансијске ревизије и ревизије учинка за протекли извјештајни период, што је и учињено.

Годишњи ревизорски извјештај за 2020. годину се односи на период од 01. септембра 2019. године до 31. августа 2020. године.

Главна служба за ревизију је у извјештајном периоду, а према раније утврђеном Годишњем плану ревизија, вршила финансијске ревизије и ревизије учинка. Резултати провођења финансијске ревизије и ревизије учинка у извјештајном периоду, као и резултати провјера провођења препорука финансијске ревизије и ревизије учинка датих у ранијем периоду су у облику инфографика представљени у наставку.

 

Резултати провођења финансијске ревизије у извјештајном периоду:

Провођење финансијске ревизије у 2020. години

Кликните на слику за отварање документа

 

Резултати провођења ревизије учинка у извјештајном периоду:

Провођење ревизије учинка у 2020. години

Кликните на слику за отварање документа

 

Резултати провјерa провођења препорука финансијске ревизије
и ревизије учинка:

Провођење препорука датих у текућем и ранијем периоду

Кликните на слику за отварање документа