Представници Главне службе за ревизију посјетили Ревизорски суд Аустрије и генерални секретаријат Међународне организације врховних ревизорских институција

У организацији Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) представници Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске су у периоду од 10. до 13. октобра боравили у студијској посјети Бечу (Аустријa).
Представници врховних ревизорских институција су посјетили Парламентарну буџетску канцеларију Аустријског Парламента, Ревизорски суд Републике Аустрије (који обнаша и функцију Генералног секретаријата Међународне организације врховних институција за ревизију - INTOSAI), Развојну иницијативу INTOSAI-ја (IDI), Федерално министарство финансија Републике Аустрије, Градску управу града Беча и Федералну канцеларију за управљање учинком.
Генерални циљ ове студијске посјете је био јачање капацитета врховних ревизорских институција у региону за припрему и провођење паралелне регионалне родне ревизије с главним фокусом на Циљ одрживог развоја 5 - Постићи родну равноправност и оснажити све жене и дјевојчице.
Представници врховних ревизорских институција из Босне и Херцеговине и Србије су имали прилику да науче из искуства аустријских релевантих актера о могућностима укључивања родних питања у процесе ревизије, имплементирања посебне родне ревизије и припремања за паралелну ревизију у 2023. години.
Студијска посјета реализована је у оквиру регионалног пројекта UN Women „Трансформативно финансирање за родну равноправност ка транспарентнијем, инклузивнијем и одговорнијем управљању на Западном Балкану" (2020.-2024.).

Представници Главне службе за ревизију посјетили Ревизорски суд Аустрије и генерални секретаријат Међународне организације врховних ревизорских институција