НОВОСТИ

20.11.2019
Учешће на регионалној радионици
Учешће на регионалној радионици У организацији Свјетске Банке која сарађује са Мрежом парламентарних одбора за економију, финансије и европске интеграције, у Подгорици (Црна Гора) је у периоду од 12-14. новембра 2019. године одржана регионална радионица "Јачање веза између парламената и врховнох ревизијских институција у више
 
25.10.2019
III Годишњи састанак и семинар EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Лисабону (Португал)
III Годишњи састанак и семинар EUROSAI TFMA радне Представник Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске др Бојан Ћурић - виши ревизор за финансијску ревизију, присуствовао је семинару и трећем годишњем састанку EUROSAI TFMA радне групе за ревизију општина у Лисабону (Португал). На семинару, на којем више
 
02.10.2019
XXIII Конгрес Међународне организације врховних ревизијских институција (INCOSAI)
XXIII Конгрес Међународне организације врховних ре У периоду од 25.9. - 28.9.2019. године у Москви je одржан XXIII Конгрес Међународне организације врховних ревизијских институција (INTOSAI), на којем је у име Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, учествовала замјеница главног ревизора Божана Трнинић. више
 
16.08.2019
Ревизија учинка "Управљање средствима посебних намјена за шуме"
Ревизија учинка "Управљање средствима посебни Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Управљање средствима посебних намјена за шуме". Сврха ревизије јесте давање одговора на питање да ли се средствима посебних намјена за шуме управља ефикасно, односно да се више
 
16.08.2019
Ревизија учинка ''Професионална рехабилитација и запошљавање лица са инвалидитетом''
Ревизија учинка ''Професионална рехабилитација и з Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом ''Професионална рехабилитација и запошљавање лица са инвалидитетом''. Основни циљ ове ревизије јесте давање одговора на питање да ли постојећи ниво ангажованих ресурса за намјене рехабилитације и више
 
16.08.2019
Ревизија учинка "Управљање централизованим јавним набавкама у здравству Републике Српске"
Ревизија учинка "Управљање централизованим ја Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом „Управљање централизованим јавним набавкама у здравству Републике Српске". Сврха ове ревизије учинка је била да се испита управљање централизованим јавним набавкама у здравству Републике Српске више
 
30.04.2019
Ревизија учинка ''Збрињавање и заштита дјеце без родитељског старања''
Ревизија учинка ''Збрињавање и заштита дјеце без р Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка ''Збрињавање и заштита дјеце без родитељског старања''. Сврха ове ревизије је да испита да ли дјеца без родитељског старања имају адекватан ниво збрињавања и заштите. Налази ове више
 
07.02.2019
Ревизија учинка "Превенција малигних обољења"
Ревизија учинка "Превенција малигних обољења& Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка под називом "Превенција малигних обољења". Предмет ове ревизије су мјере и активности на планирању и провођењу мјера и поступака за рано откривање малигних обољења. Основна сврха ове ревизије више
 
30.11.2018
Јавна лицитација за продају службених моторних возила успјешно је окончана дана 29.11.2018. године
Комисија за јавну лицитацију продаје службених моторних возила је провела поступак лицитације дана 29.11.2018. године у 12 часова у просторијама Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске у Бањалуци. Достављено је укупно пет валидиних понуда од физичких лица и више
 
23.11.2018
Јавна лицитација за продају службених моторних возила
На основу Одлуке главног ревизора о продаји службених моторних возила путем јавне лицитације, број: 01/0518-507/18 од 12.11.2018. године, Комисија за провођење лицитације именована Рјешењем главног ревизора број: 01/0518-507-1/18 од 12.11.2018. године, објављује ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ- ЛИЦИТАЦИЈУ за продају службених моторних возила више
 
претходна страна 2 од 11 сљедећа