ЈАВНЕ НАБАВКЕ

31.03.2020. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-31.03.2020. године

 

13.03.2020. Ребаланс плана јавних набавки за 2020. годину

 

Набавка тонера број 01/0518-140-16/20

06.03.2020.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку тонера

 

28.02.2020. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-28.02.2020. године

 

Набавка горива број 01/0518-17-18/20

30.01.2020.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку горива

 

Набавка ресторанских услуга број 01/0518-20-1/20

20.01.2020. Позив за достављање понуда

 

Набавка стручног усавршавања број 01/0518-19-1/20

20.01.2020. Позив за достављање понуда

 

Набавка услуга хотелског смјештаја број 01/0518-18-1/20 

20.01.2020. Позив за достављање понуда

 

08.01.2020. План јавних набавки за 2020. годину

 

08.01.2020. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-31.12.2019. године

 

11.12.2019. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-11.12.2019. године

 

18.11.2019. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-18.11.2019. године

 

25.10.2019. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-25.10.2019. године

 

14.10.2019. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-14.10.2019. године

 

04.10.2019. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-04.10.2019. године

 

03.09.2019. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-03.09.2019. године

 

13.08.2019. Ребаланс плана јавних набавки за 2019. годину

 

16.07.2019. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-16.07.2019. године

 

19.06.2019. Ребаланс плана јавних набавки за 2019. годину

 

12.06.2019.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку путничких моторних возила

 

05.06.2019. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-05.06.2019. године

 

31.05.2019. Ребаланс плана јавних набавки за 2019. годину

 

29.03.2019. 

Јавни позив за куповину самосталне слободностојеће новоизграђене пословне зграде

 

18.03.2019. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-18.03.2019. године

 

Набавка тонера за ласерске штампаче број 01/0518-134/19

13.03.2019.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку тонера за ласерске штампаче

 

05.03.2019. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-28.02.2019. године

 

01.03.2019. Ребаланс плана јавних набавки за 2019. годину

 

31.01.2019. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-31.01.2019. године

 

31.01.2019. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-31.12.2018. године

 

Набавка горива број 01/0518-5-11/19

25.01.2019.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку горива

04.01.2019. План јавних набавки за 2019. годину

 

Набавка ресторанских услуга број 01/0518-13-1/19

04.01.2019. Позив за достављање понуда

 

Набавка стручног усавршавања број 01/0518-14-1/19

04.01.2019. Позив за достављање понуда

 

Набавка услуга хотелског смјештаја број 01/0518-12-1/19 

04.01.2019. Позив за достављање понуда

 

31.12.2018. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-31.12.2018. године

 

24.12.2018. Ребаланс плана јавних набавки за 2018. годину

 

Набавка мрежне опреме број 01/0518-513/18

05.12.2018.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку мрежне опреме

 

 

30.11.2018. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-30.11.2018. године

31.10.2018. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-31.10.2018. године

 

Набавка рачунарске опреме број 01/0518-414/18

19.10.2018.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку рачунарске опреме

18.10.2018. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-18.10.2018. године

02.10.2018. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-02.10.2018. године

27.08.2018. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-27.08.2018. године

03.08.2018. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-03.08.2018. године

28.06.2018. Ребаланс плана јавних набавки за 2018. годину

18.06.2018. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-18.06.2018. године

 

Набавка два путничка моторна возила број 01/0518-212/18

28.05.2018.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку два путничка моторна возила.

 

19.04.2018. Исправка техничке грешке у плану јавних набавки за 2018. годину

18.04.2018. План јавних набавки за 2018. годину

 

Набавка еуро дизел горива број 01/0518-505/17

16.01.2018.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку еуро дизел горива.

 

Набавка хотелског смјештаја број 01/0518-3-1/18 

03.01.2018Позив за достављање понуда

 

Набавка стручног усавршавања број 01/0518-4-1/18 

03.01.2018Позив за достављање понуда

 

Набавка ресторанских услуга број 01/0518-5-1/18 

03.01.2018Позив за достављање понуда

 

Архива

02.04.2018. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-31.03.2018. године

01.03.2018. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-28.02.2018. године

01.02.2018. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-31.01.2018. године
05.01.2018.
 Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.12-31.12.2017. године

12.12.2017. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-12.12.2017. године

28.11.2017. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-28.11.2017. године

13.06.2017. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-12.06.2017. године

30.05.2017. Ребаланс плана набавки ГСРЈС РС за 2017. годину

18.04.2017. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-31.03.2017. године

02.02.2017. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-31.01.2017. године

 

Набавка лаптопа и помоћне опреме број 01/0518-477/17

19.12.2017.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку лаптопа и помоћне опреме.

 

Набавка угоститељских услуга број 01/0518-36-1/17 

19.01.2017Позив за достављање понуда


Набавка услуге стручног усавршавања из области ревизије, финансија, рачуноводства, информационих технологија, права и осталих области значајних за рад ГСРЈС РС број 01/0518-28-1/17

18.01.2017Позив за достављање понуда


Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку еуро дизел горива број 01/0518-610-12/16

17.01.2017.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку еуро дизел горива.


17.01.2017.
 Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-31.12.2016. године


Набавкa смјештаја за запослене у Главној служби за ревизију у 2017. години за вријеме рада на терену 01/0518-18-1/17

13.01.2017. Позив за доставу понуда

 

28.12.2016.  План јавних набавки за 2017. годину

09.12.2016. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-30.11.2016. године

03.10.2016. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-31.10.2016. године

02.06.2016. План јавних набавки за 2016. годину

 

Набавка и имплементација серверске и додатне опреме и серверских програмских пакета и миграција података из постојећег система

26.07.2016.  

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку и имплементацију серверске опреме.

17.06.2016.   Измјена обавјештења о набавци објављена је 17.6.2016. године на Порталу E-набавке (https://www.ejn.gov.ba/Announcement/Search) pod brojem 313-1-1-50-8-3/16

10.06.2016.  

Обавјештење о набавци објављено је 8.6.2016. на Порталу Е-набавке(https://www.ejn.gov.ba/Announcement/Search) под бројем 313-1-1-50-3-2/16 и у "Службеном гласнику БиХ" број 43. од 10.6.2016. године.

 

01.09.2016. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-31.08.2016. године

04.08.2016. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-31.07.2016. године

12.05.2016. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-30.04.2016. године

02.03.2016. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-29.02.2016. године

23.02.2016. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-31.01.2016. године

 

Набавка угоститељских услуга број 01/0518-65/16 

02.02.2016. Позив за достављање понуда

 

Набавка услуге стручног усавршавања из области ревизије, финансија, рачуноводства, информационих технологија, права и осталих области значајних за рад ГСРЈС РС број 01/0518-57/16

28.01.2016. Позив за достављање понуда

 

Набавка горива број 01/0518-571/15

22.01.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку горива


Набавкa смјештаја за запослене у Главној служби за ревизију у 2016. години за вријеме рада на терену 01/0518-14-1/16

11.01.2016. Позив за доставу понуда

19.01.2016. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01.-31.12.2015. године

Набавка рачунарске опреме број 01/0518-461/15

02.12.2015. Одлука о избору најповољнијег понуђача

13.11.2015. Обавјештење о набавци 

 

Набавкa смјештаја за запослене у Главној служби за ревизију у 2015. години за вријеме рада на терену 01/0518- 330-1/15 

Позив за доставу понуда у електронском облику можете преузети овдје.

 

11.6.2015.

Набавка угоститељских услуга број 01/0518-237-2/15

Позив за доставу понуда у електронском облику можете преузети овдје.


19.5.2015.

Набавка смјештаја за запослене у Главној служби за ревизију, за вријеме рада на терену у 2015. години број 01/0518-204-1/15

Позив за доставу понуда у електронском облику можете преузети овдје.

 

11.5.2015.

Набавка смјештаја за запослене у Главној служби за ревизију, за вријеме рада на терену у Новом Граду, у 2015. години број 01/0518-189-1/15

Позив за доставу понуда у електронском облику можете преузети овдје.

 

13.1.2015.

Набавка смјештаја за запослене у Главној служби за ревизију, за вријеме рада на терену у Бијељини, у 2015. години број 01/0518-7-1/15

Позив за доставу понуда у електронском облику можете преузети овдје.

 

24.11.2014.

Испорука и уградња дијелова за сервере и лаптопе и инсталација сервера број 01/0518-488/14

Додатно обавјештење о набавци објављено је 24.11.2014 у „Службеном гласнику БиХ" и на Порталу јавних набавки БиХ.
Конкурентски захтјев за доставу понуда у електронском облику можете преузети овдје.
Добављачи који су заинтерсовани да доставе понуду обавезни су да на факс 051/247-497 доставе захтјев за преузимање конкурентског позива у папирном облику. Захтјев минимално мора да садржи: назив добављача и адресу, број додатног обавјештења о набавци, име и презиме особе за контакт, број телефона, број телефакса и-мејл адресу.

 

17.11.2014.

Набавка рачунарске опреме број: 01/0518-476-4/14

Додатно обавјештење о набавци објављено је 17.11.2014 у Службеном гласнику БиХ и на Порталу јавних набавки БиХ.
Конкурентски захтјев за доставу понуда у електронском облику можете преузети овдје.
Добављачи који су заинтерсовани да доставе понуду обавезни су да на факс 051/247-497 доставе захтјев за преузимање конкурентског позива у папирном облику. Захтјев минимално мора да садржи: назив добављача и адресу, број додатног обавјештења о набавци, име и презиме особе за контакт, број телефона, број телефакса и-мејл адресу.

! Исправку техничке грешке можете преузети овде.

 

5.11.2014.

Поступак набавке: испорука и уградња дијелова за сервере и лаптопе и инсталација сервера број 01/0518-449/14 обустављен је због процедуралних разлога.

 

27.10.2014.

Испорука и уградња дијелова за сервере и лаптопе и инсталација сервера број 01/0518-449/14

Додатно обавјештење о набавци објављено је 27.10.2014 у Службеном гласнику БиХ и на Порталу јавних набавки БиХ.
Конкурентски захтјев за доставу понуда у електронском облику можете преузети овдје.
Добављачи који су заинтерсовани да доставе понуду обавезни су да на факс 051/247-497 доставе захтјев за преузимање конкурентског позива у папирном облику. Захтјев минимално мора да садржи: назив добављача и адресу, број додатног обавјештења о набавци, име и презиме особе за контакт, број телефона, број телефакса и-мејл адресу.

 

10.06.2014.

Поступак набавке услуге одржавања и надоградње рачунарске опреме број 01/0518-215-2/14 је поништен из разлога што је износ понуда понуђача који су учествовали у јавној набавци већи од буџета утврђеног за ту набавку.

 

26.05.2014.

Набавка услуге одржавања и надоградње рачунарске опреме број 01/0518-215-2/14

Додатно обавјештење о набавци објављено је 26.5.2014 у Службеном гласнику БиХ и на Порталу јавних набавки БиХ.

Конкурентски захтјев за доставу понуда у електронском облику можете преузети овдје

Исправка техничке грешке у конкурентском позиву.

Добављачи који су заинтерсовани да доставе понуду обавезни су да на факс 051/247-497 доставе захтјев за преузимање конкурентског позива у папирном облику. Захтјев минимално мора да садржи: назив понуђача и адресу, број додатног обавјештења о набавци, име и презиме особе за контакт, број телефона, број телефакса и-мејл адресу.

 

14.10.2013.

Набавка рачунарске опреме број: 01/0518-374-4/13

Предмет набавке је 1 сервер, 16 лаптопа и додатна опрема за лаптопе.
Буџет за набавку без ПДВ-а је 41.100,00 КМ.
Рок за достављање понуда је до 14.11.2013. године до 12:00 часова.
Позив за достављање понуда објављен је у Службеном гласнику БиХ и на Порталу јавних набавки БиХ.
Текст позива за набавку можете преузети овдје