О веб-сајту

Главна служба за ревизију јавног сектора Репубике Српске (ГСРЈС) наручилац је и власник овог веб-сајта.

Веб-сајт је израдило предузеће Euridica d.o.o. (www.euridika.com) које је изабрано након јавне набавке број 01/0518-63-5/13 коју је провела ГСРЈС кроз поступак конкурентског захтјева за достављање понуда.