ГОДИШЊИ ПЛАН РЕВИЗИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ

ПЛАН РЕВИЗИЈСКИХ АКТИВНОСТИ
У
СЕКТОРУ ФИНАНСИЈСКЕ РЕВИЗИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

Преглед ревизија финансијских извјештаја за 2015. годину у периоду
01.01-31.08.2016. године

Редни

број

Назив субјекта ревизије

1

Служба предсједника Републике Српске

2

Народна скупштина Републике Српске

3

Вијеће народа Републике Српске

4

Генерални секретаријат Владе Републике Српске

5

Министарство финансија Републике Српске

6

Министарство унутрашњих послова Републике Српске

7

Министарство просвјете и културе Републике Српске - збирни

8

ОШ ''Младен Стојановић'' Лакташи

9

ОШ ''Данило Брковић'' Градишка

10

Шумарски факултет Бања Лука

11

Електротехнички факултет Источно Сарајево

12

Средњошколски центар ''Милош Ђујић'' Челинац

13

Средњошколски центар Котор Варош

14

Министарство правде Републике Српске (збирнo)

15

Основни суд Дервента

16

Основни суд Приједор

17

Окружни суд Бања Лука

18

Окружни суд Добој

19

Окружни привредни суд Бања Лука

20

Окружни привредни суд Источно Сарајево

21

Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске

22

Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске

23

Министарство науке и технологије Републике Српске

24

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске

25

Министарство индустрије, енергетике и рударства  Републике Српске

26

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске (збирно)

27

Агенција за Аграрна плаћања

28

Министарство саобраћаја и веза Републике Српске

29

Министарство трговине и туризма Републике Српске

30

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

31

Министарство рада и борачко инвалидске заштите Републике Српске

32

Министарство за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске

33

Министарство за избјегла и расељена лица Републике Српске

34

Пореска управа Републике Српске

35

Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Републике Српске

 

Фондови социјалне заштите

36

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање  Републике Српске

37

Фонд здравственог осигурања Републике Српске

38

Фонд дјечије заштите Републике Српске

39

Завод за запошљавање Републике Српске

40

Консолидовани годишњи финансијски извјештај за кориснике буџета Републике Српске

 

Буџетски расходи и издаци

 

Буџетска резерва

 

Остала буџетска потрошња

 

Унутрашњи дуг

 

Ино дуг

 

Јавне инвестиције

 

Јединице локалне самоуправе

41

Општина Петрово

42

Општина Модрича

43

Општина Котор Варош

44

Општина Челинац

45

Општина Ново Горажде

46

Општина Лопаре

47

Општина Осмаци

48

Општина Пелагићево

49

Општина Чајниче

50

Општина Хан Пијесак

 

Jавна предузећа

51

ЗП ''Рудник и термоелектрана'' а.д. Гацко

52

ЗП ''Електрокрајина''а.д. Бања Лука

 

Преглед ревизија финансијских извјештаја за 2015. годину у периоду
01.09-31.12.2016. 
године

Редни

број

Назив субјекта ревизије

 

Јавна предузећа и јавне установе

1

Мјешовити холдинг ''Електропривреда Републике Српске'' Матично предузеће а.д. Требиње

2

ЈП ДЕ ПОТ Бања Лука

3

ЈП Робне резерве Републике Српске а.д. Бања Лука

4

ЈП Регионална депонија Зворник

5

ЈП ЕКО ДЕП Бијељина

6

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, Бања Лука

7

Пензијски резервни фонд – ПРЕФ  Бања лука

8

Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида  Републике Српске, Приједор

9

''Космос'' а.д. Бања Лука

 

Јединице локалне управе и самоуправе

10

Општина Шамац

11

Општина Вишеград

12

Општина Фоча

13

Општина Сребреница

14

Општина Зворник

15

Општина Теслић

 

ПЛАН РЕВИЗИЈСКИХ АКТИВНОСТИ
У 
СЕКТОРУ РЕВИЗИЈЕ УЧИНКА 
ЗА 2016. ГОДИНУ

Редни

број

Назив ревизије

1

Планирање буџетских издатака

2

Управљање потраживањима јавних предузећа

3

Управљање задуживањем и дугом у Републици  Српској

4

Економичност и ефикасност употребе службених возила Владе Републике Српске

5

Ефикасност стратешког планирања

6

Накнадни преглед поступања по препорукама по проведеним ревизијама учинка