Контакт

Сједиште у Бањој Луци
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске
Вука Караџића 4
78000 Бања Лука
Босна и Херцеговина
Телефон:     +387(0)51/247-408
Факс:     +387 (0)51/247-497
e-mail: revizija@gsr-rs.org


Прикажи Сједиште у Бањој Луци на већој мапи.


Канцеларија у Бијељини
Филипа Вишњића 135
76300 Бијељина
Босна и Херцеговина
Телефон:    +387(0)55/216-365
Факс:    +387(0)55/292-790
e-mail: revizija@gsr-rs.org


Прикажи Канцеларија у Бијељини на већој мапи.