ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020. ГОДИНА

08.01.2020. План јавних набавки за 2020. годину

 

14.12.2020. Ребаланс плана јавних набавки за 2020. годину

05.11.2020. Ребаланс плана јавних набавки за 2020. годину

08.07.2020. Ребаланс плана јавних набавки за 2020. годину

13.03.2020. Ребаланс плана јавних набавки за 2020. годину

 

31.12.2020. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-31.12.2020. године

30.11.2020. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-30.11.2020. године

15.10.2020. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-15.10.2020. године

31.08.2020. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-31.08.2020. године

31.07.2020. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-31.07.2020. године

31.03.2020. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-31.03.2020. године

28.02.2020. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-28.02.2020. године

08.01.2020. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-31.12.2019. године

 

Набавка рачунарске опреме број 01/0518-231-15/20

03.07.2020.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку рачунарске опреме

Набавка тонера број 01/0518-140-16/20

06.03.2020.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку тонера

 

 

Набавка горива број 01/0518-17-18/20

30.01.2020.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку горива

 

Набавка ресторанских услуга број 01/0518-20-1/20

20.01.2020. Позив за достављање понуда

 

Набавка стручног усавршавања број 01/0518-19-1/20

20.01.2020. Позив за достављање понуда

 

Набавка услуга хотелског смјештаја број 01/0518-18-1/20 

20.01.2019. Позив за достављање понуда

 

Архива

2019. Година

2018. Година

2017. Година

2016. Година