ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017. ГОДИНА

28.12.2016.  План јавних набавки за 2017. годину

 

30.05.2017. Ребаланс плана набавки ГСРЈС РС за 2017. годину

 

 

12.12.2017. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-12.12.2017. године

 

28.11.2017. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-28.11.2017. године

 

13.06.2017. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-12.06.2017. године

 

18.04.2017. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-31.03.2017. године

 

02.02.2017. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-31.01.2017. године

 

17.01.2017. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-31.12.2016. године

 

 

 

Набавка лаптопа и помоћне опреме број 01/0518-477/17

19.12.2017.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку лаптопа и помоћне опреме.

 

Набавка угоститељских услуга број 01/0518-36-1/17 

19.01.2017Позив за достављање понуда


Набавка услуге стручног усавршавања из области ревизије, финансија, рачуноводства, информационих технологија, права и осталих области значајних за рад ГСРЈС РС број 01/0518-28-1/17

18.01.2017Позив за достављање понуда


Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку еуро дизел горива број 01/0518-610-12/16

17.01.2017.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку еуро дизел горива.


Набавкa смјештаја за запослене у Главној служби за ревизију у 2017. години за вријеме рада на терену 01/0518-18-1/17

13.01.2017. Позив за доставу понуда

 

Архива

2016. Година