ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016. ГОДИНА

02.06.2016. План јавних набавки за 2016. годину

 

 

09.12.2016. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-30.11.2016. године

 

03.10.2016. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-31.10.2016. године

 

01.09.2016. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-31.08.2016. године

 

04.08.2016. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-31.07.2016. године

 

12.05.2016. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-30.04.2016. године

 

02.03.2016. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-29.02.2016. године

 

23.02.2016. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-31.01.2016. године

 

19.01.2016. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01.-31.12.2015. године

 

 

Набавка и имплементација серверске и додатне опреме и серверских програмских пакета и миграција података из постојећег система

26.07.2016.  

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку и имплементацију серверске опреме.

17.06.2016.   Измјена обавјештења о набавци објављена је 17.6.2016. године на Порталу E-набавке (https://www.ejn.gov.ba/Announcement/Search) pod brojem 313-1-1-50-8-3/16

10.06.2016.  

Обавјештење о набавци објављено је 8.6.2016. на Порталу Е-набавке(https://www.ejn.gov.ba/Announcement/Search) под бројем 313-1-1-50-3-2/16 и у "Службеном гласнику БиХ" број 43. од 10.6.2016. године.

 

 

Набавка угоститељских услуга број 01/0518-65/16 

02.02.2016. Позив за достављање понуда

 

Набавка услуге стручног усавршавања из области ревизије, финансија, рачуноводства, информационих технологија, права и осталих области значајних за рад ГСРЈС РС број 01/0518-57/16

28.01.2016. Позив за достављање понуда

 

Набавка горива број 01/0518-571/15

22.01.2016. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку горива


Набавкa смјештаја за запослене у Главној служби за ревизију у 2016. години за вријеме рада на терену 01/0518-14-1/16

11.01.2016. Позив за доставу понуда