ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2022. ГОДИНА

 

19.10.2022. Ребаланс плана јавних набавки за 2022. годину

17.03.2022. Ребаланс плана јавних набавки за 2022. годину

04.01.2022. План јавних набавки за 2022. годину

 

30.09.2022. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-30.09.2022. године

29.07.2022. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-29.07.2022. године

31.05.2022. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-31.05.2022. године

29.04.2022. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-29.04.2022. године

31.03.2022. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-31.03.2022. године

28.02.2022. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-28.02.2022. године

31.01.2022. Реализација уговора ГСРЈС РС за период 01.01-31.01.2022. године

 

Набавка горива 01/0518-605-14/22

09.11.2022.  Одлука о о избору најповољнијег понуђача за набавку горива

 


Набавка услуге дизајна и развоја екстерног веб сајта 01/0518-480-17/22

01.09.2022.  Одлука о о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге дизајна и развоја екстерног веб сајта

Набавка рачунарске опреме број 01/0518-324-14/22

12.05.2022.  Одлука о о избору најповољнијег понуђача за набавку рачунарске опреме

Набавка ролетни за прозоре број 01/0518-279-20/22

04.05.2022.

Одлука о о избору најповољнијег понуђача за набавку ролетни за прозоре

21.04.2022.  Одлука о о избору најповољнијег понуђача за набавку ролетни за прозоре 

Набавка тонера за ласерске штампаче број 01/0518-258-17/22

07.04.2022.  Одлука о о избору најповољнијег понуђача за набавку тонера за ласерске штампаче

Набавка тонера за ласерске штампаче број 01/0518-196-16/22

08.03.2022.  Одлука о поништењу поступка јавне набавке тонера за ласерске штампаче

Набавка горива број 01/0518-24-19/22

28.01.2022.  Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку горива

 

 

Набавка ресторанских услуга број 01/0518-27-1/22

19.01.2022.  Позив за достављање понуда

 

 

Набавка хотелског смјештаја број 01/0518-28-1/22

19.01.2022.  Позив за достављање понуда

 

 

Набавка стручног усавршавања број 01/0518-29-1/22

19.01.2022.  Позив за достављање понуда

 

 

Архива

2021. година

2020. година

2019. година

2018. година

2017. година