Линкови

 

Институције у Републици Српској

Народна скупштина Републике Српске

Вијеће народа Републике Српске

Уставни суд Републике Српске

Предсједник Републике Српске

Влада Републике Српске

 

Врховне институције за ревизију у БиХ

Канцеларија за ревизију иснституција БиХ

Уред за ревизију институција у Федерацији БиХ

Канцеларија за ревизију јавне управе и институција у Брчко дистрикту БиХ

 

Међународне организације врховних институција за ревизију

INTOSAI Међународна организација врховних институција за ревизију 

EUROSAI Европска организација врховних институција за ревизију јавног сектора 

EURORAI Европска организација регионалних институција за ревизију