ГОДИШЊИ ПЛАН РЕВИЗИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

ПЛАН РЕВИЗИЈА У СЕКТОРУ ФИНАНСИЈСКЕ РЕВИЗИЈЕ

ЗА 2018. ГОДИНУ

Преглед ревизија финансијских извјештаја за 2017. годину у периоду 
01.01 - 31.08.2018. године

Редни

број

Назив субјекта ревизије

1

Служба предсједника Републике Српске

2

Народна скупштина Републике Српске

3

Вијеће народа Републике Српске

4

Генерални секретаријат Владе Републике Српске

5

Министарство финансија Републике Српске

6

Министарство унутрашњих послова Републике Српске

7

Министарство просвјете и културе Републике Српске

8

Министарство правде Републике Српске

9

Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске

10

Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске

11

Министарство науке и технологије Републике Српске

12

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске

13

Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике Српске

14

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске

15

Министарство саобраћаја и веза Републике Српске

16

Министарство трговине и туризма Републике Српске

17

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске

18

Министарство рада и борачко инвалидске заштите Републике Српске

19

Министарство за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске

20

Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске

21

Пореска управа Републике Српске

22

Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Републике Српске

23

Републичка управа за игре на срећу

24

Служба за заједничке послове Владе Републике Српске

25

Републичка дирекција за обнову и изградњу

26

Агенција за аграрна плаћања

27

Републичка управа за инспекцијске послове

28

Републичка управа цивилне заштите

29

Републички хидрометереолошки завод

30

Архив Републике Српске

31

Републички педагошки завод

32

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслеђа

33

Правобранилаштво Републике Српске

34

Републички секретаријат за вјере

35

Завод за образовање одраслих

36

Центар за пружање бесплатне правне помоћи

37

Агенција за државну управу

38

Републички завод за статистику

 

Фондови социјалне заштите

39

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске

40

Фонд здравственог осигурања Републике Српске

41

Фонд дјечије заштите Републике Српске

42

Завод за запошљавање Републике Српске

43

Консолидовани годишњи финансијски извјештај за кориснике буџета Републике Српске

 

Јединице локалне самоуправе

44

Општина Градишка

45

Општина Србац

46

Општина Доњи Жабар

47

Град Добој

48

Општина Соколац

49

Општина Источни Стари Град

50

Општина Нови Град

 

Преглед ревизија финансијских извјештаја за 2017. годину
у периоду 01.09 – 31.12.2018. године

Редни

број

Назив субјекта ревизије

 

Јавне здравствене установе

1

Дом здравља Бања Лука

2

Дом здравља Котор Варош

3

Дом здравља Мркоњић Град

4

Дом здравља Србац

5

Дом здравља Теслић

6

Дом здравља Модрича

7

Дом здравља Зворник

8

Дом Здравља Угљевик

9

Дом здравља Шипово

 

Јединице локалне самоуправе

10

Град Приједор

11

Град Бијељина

12

Општина Калиновик

13

Општина Шипово

  

План активности у 2018. години за провјеру статуса препорука финансијске ревизије датих за период 01.01-31.12.2015. године

Редни

број

Број ревизије

Субјект ревизије

1

РВ068-16

Космос, а.д. Бања Лука

2

РВ066-16

МХ Електропривреда Републике Српске, Требиње

3

РВ039-16

ЗП Електрокрајина Бања Лука

4

РВ038-16

ЗП РиТЕ Гацко

5

РВ065-16

ДЕП-ОТ Бањалука

6

РВ044-16

Еко-ДЕП Бијељина

7

РВ064-16

Регионална депонија Зворник

8

РВ060-16

ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида  Приједор

9

РВ063-16

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност

10

RВ043-16

Општина Сребреница

11

РВ054-16

Општина Зворник

12

РВ028-16

Општина Ново Горажде

13

РВ046-16

Општина Осмаци

14

РВ020-16

Општина Петрово

15

РВ061-16

Општина Шамац

16

РВ058-16

Општина Котор Варош

17

РВ047-16

Општина Лопаре

18

РВ057-16

Општина Модрича

19

РВ048-16

Општина Вишеград

20

РВ036-16

Општина Челинац

21

РВ049-16

Општина Фоча

22

РВ053-16

Општина Хан Пијесак

23

РВ051-16

Општина Чајниче

24

РВ052-16

Општина Теслић

25

РВ042-16

Општина Пелагићево

 

ПЛАН РЕВИЗИЈСКИХ АКТИВНОСТИ

У СЕКТОРУ РЕВИЗИЈЕ УЧИНКА ЗА 2018. ГОДИНУ

Редни

број

Назив ревизије

1

Посебни начини наплате пореског дуга

2

Техничко опремање ватрогасних јединица

3

Управљање ресурсима основних школа

4

Збрињавање и заштита дјеце без родитељског старања

5

Доступност услуга у примарној здравственој заштити