РЕВИЗИЈЕ У ТОКУ  

01.09.2021
Општина Србац
 
01.09.2021
Јавно предузеће "Завод за уџбенике и наставна средства" а.д. Источно Ново Сарајево
 
01.09.2021
Град Бијељина
 
01.09.2021
ЈПШ "Шуме" а.д. Соколац
 
31.08.2021
Општина Доњи Жабар
 
31.08.2021
Град Приједор
 
31.08.2021
JP „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука
 
31.08.2021
Град Бања Лука
 
31.08.2021
Жељезнице Републике Српске а.д. Добој
 
31.08.2021
Град Источно Сарајево
 
31.08.2021
Општина Соколац
 
24.08.2021
Накнадни преглед провођења препорука из Извјештаја ревизије учинка ''Управљање водоводним системима''
 
28.07.2021
Накнадни преглед провођења препорука из Извјештаја ревизије учинка "Управљање јавним набавкама у Републици Српској"
 
28.07.2021
Накнадни преглед провођења препорука из Извјештаја ревизије учинка "Ефективност остваривања права у социјалној заштити"
 
20.04.2021
Експлоатација ријечног материјала као сегмент интегралног уређења и заштите водотока ријеке Дрине
 
19.04.2021
Управљање жељезничко-друмским прелазима
 
15.03.2021
Усклађеност средњег образовања са потребама тржишта рада