Кључне ријечи:

Тип ревизије:

Тип ревидираног ентитета:

Ревидирани период:

Година објављивања:
 

Регистар препорука ФР

Регистар препорука финансијске ревизије за период 1.1.2013 - 31.08.2021. 

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате инсталиран бесплатни програм 7-zip или неки други ZIP компатибилан архивер.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате инсталиран програм MS Excel, верзију 2010 или новију.

Регистар препорука РУ

Регистар препорука ревизије учинка за период јануар 2013 - август 2021.

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате инсталиран бесплатни програм 7-zip или неки други ZIP компатибилан архивер.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате инсталиран програм MS Excel, верзију 2010 или новију.

Acrobat reader

За читање ревизорских извјештаја потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Претрага

Број рекорда:1330

   Републичка дирекција за воде 182.1 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 15.10.2002

Мишљење с резервом Скретање пажње

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2001.

   Суд за прекршаје Бања Лука 171.6 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 11.10.2002

Мишљење с резервом

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2001.

   Републичка дирекција за приватизацију у РС 235.6 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 25.09.2002

Негативно мишљење

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2001.

   Консолидовани финансијски извјештај Буџета РС 322.2 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 14.08.2002

Негативно мишљење

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2001.

   Министарство финансија РС 190.2 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 06.08.2002

Негативно мишљење

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2001.

   Министарство правде РС 174.4 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 02.08.2002

Негативно мишљење

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2001.

   Републичка дирекција за путеве 176.1 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 01.08.2002

Мишљење с резервом

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2001.

   Министарство просвјете РС 362.7 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 01.08.2002

Мишљење с резервом

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2001.

   Фонд за пензијско и инвалидско осигурање РС 331.8 KB Објављен:
Фондови 30.07.2002

Негативно мишљење Скретање пажње

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2001.

   Генерални секретаријат Владе РС 197.7 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 30.07.2002

Негативно мишљење

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2001.


|<   <<   страна 131 од 133   >>   >|