Кључне ријечи:

Тип ревизије:

Тип ревидираног ентитета:

Ревидирани период:

Година објављивања:
 

Регистар препорука ФР

Регистар препорука финансијске ревизије за период 1.1.2013 - 31.10.2022. 

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате инсталиран бесплатни програм 7-zip или неки други ZIP компатибилан архивер.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате инсталиран програм MS Excel, верзију 2010 или новију.

Регистар препорука РУ

Регистар препорука ревизије учинка за период јануар 2013 - јули 2022.

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате инсталиран бесплатни програм 7-zip или неки други ZIP компатибилан архивер.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате инсталиран програм MS Excel, верзију 2010 или новију.

Acrobat reader

За читање ревизорских извјештаја потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Претрага

Број рекорда:1438

   Град Дервента 1.2 MB Објављен:
Јединице локалне самоуправе 04.08.2022

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2021.

   Општина Источно Ново Сарајево 1.1 MB Објављен:
Јединице локалне самоуправе 04.08.2022

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2021.

   Општина Источни Стари Град 1.1 MB Објављен:
Јединице локалне самоуправе 04.08.2022

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2021.

   ЗП "Рудник и термоелектрана Угљевик" а.д.Угљевик 704.5 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 02.08.2022

Закључак са резервом о провођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2018.

   Општина Рогатица 1.1 MB Објављен:
Јединице локалне самоуправе 02.08.2022

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2021.

   ЈУ Службени гласник РС 905.2 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 29.07.2022

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2021.

   ЈУ Национални парк "Козара" Приједор 710.0 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 29.07.2022

Негативан закључак о провођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2018.

   ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Приједор 1008.6 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 25.07.2022

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2021.

   Општина Рибник 1.1 MB Објављен:
Јединице локалне самоуправе 25.07.2022

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2021.

   Накнадни преглед провођења препорука из Извјештаја ревизије учинка "Управљање потраживањима јавних предузећа" 919.5 KB Објављен:
Више 08.07.2022

Накнадни преглед показује да су Влада Републике Српске и посматрана јавна предузећа, у складу са својим надлежностима, за управљање потраживањима јавних предузећа предузимали одређене мјере и активности на провођењу препорука и остварили одређене резултате. На основу информација о активностима и показатеља о оствареним резултатима, ревизија се у разумној мјери увјерила да је од пет датих препорука једна потпуно проведена, двије су дјелимично проведене и за двије провођење је у току. Постоји потреба да се интензивирају активности ради потпуне реализације препорука датих у Извјештају ревизије учинка.

Накнадни преглед провођења препорука ревизије учинка       Ревидирани период: +


|<   <<   страна 3 од 144   >>   >|