Кључне ријечи:

Тип ревизије:

Тип ревидираног ентитета:

Ревидирани период:

Година објављивања:
 

Регистар препорука ФР

Регистар препорука финансијске ревизије за период 1.1.2013 - 31.12.2021. 

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате инсталиран бесплатни програм 7-zip или неки други ZIP компатибилан архивер.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате инсталиран програм MS Excel, верзију 2010 или новију.

Регистар препорука РУ

Регистар препорука ревизије учинка за период јануар 2013 - децембар 2021.

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате инсталиран бесплатни програм 7-zip или неки други ZIP компатибилан архивер.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате инсталиран програм MS Excel, верзију 2010 или новију.

Acrobat reader

За читање ревизорских извјештаја потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Претрага

Број рекорда:1355

   Град Бања Лука 1.2 MB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 31.12.2021

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2020.

   Фонд за развој и запошљавање РС 889.5 KB Објављен:
Фондови 31.12.2021

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2020.

   Експлоатација ријечног материјала као сегмент интегралног уређења и заштите водотока ријеке Дрине 1.7 MB Објављен:
Више 30.12.2021

Проведена ревизија је показала да се експлоатација ријечног материјала врши на начин који не обезбјеђује у потпуности ефикасно и ефективно уређење и заштиту водотока ријеке Дрине.
Надлежне институције нису успоставиле плански приступ дислокацији и вађењу материјала из водотока као дијелу интегралног планирања уређења и заштите водотока ријеке Дрине. Додјела локација за дислокацију и вађење материјала из водотока ријеке Дрине не заснива се на планским документима, анализама стања водотока, потребама и приоритетима. Поступак додјеле локација карактеришу регулаторне нејасноће, релативно дуго трајање, високе варијације трајања поступка у цјелини и његових појединих фаза. Извођење радова дислокације суштински није контролисано, нити су контролисане количине стварно извађеног ријечног материјала, као ни ефекти тих радова који су остварени у контексту уређења водотока.

Ревизија учинка       Ревидирани период: +

   Град Бијељина 1.4 MB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 30.12.2021

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2020.

   ЈУ Центар за социјални рад Требиње 869.5 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 24.12.2021

Закључак са резервом о провођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2016.

   ЈП „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука 1.0 MB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 24.12.2021

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености.

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2020.

   Жељезнице Републике Српске а.д. Добој 971.9 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 24.12.2021

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2020.

   Град Приједор 1.1 MB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 24.12.2021

Негативно мишљење о финансијским извјештајима
Негативно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2020.

   Општина Соколац 1.1 MB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 20.12.2021

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2020.

   Усклађеност средњег образовања са потребама тржишта рада 2.7 MB Објављен:
Више 20.12.2021

Кроз поступке припреме, планирања и реализације планова уписа у први разред средњих стручних школа надлежне институције нису осигурале потребан ниво ефикасности проведених мјера и активности и очекивани ниво усклађености уписа са потребама тржишта рада.
Испитивања ревизије показују да је планирање броја ученика за упис у први разред и његове структуре по занимањима и средњим школама, засновано на различитим, недовољно поузданим и усаглашеним показатељима и документима. Планирани број ученика био је знатно изнад броја ученика који су завршавали девети разред основне школе, што је један од кључних узрока ниског степене реализације планова укупног уписа. Посебно низак степен реализације плана уписа остварен је код групе занимања потребних дјелатностима грађевинарства, пољопривреде, текстилне и металске индустрије иако је дио њих Влада Републике Српске прогласила дефицитарним и осигурала значајну финансијску подршку за уписане ученике.

Ревизија учинка       Ревидирани период: +


страна 1 од 136   >>   >|