Кључне ријечи:

Тип ревизије:

Тип ревидираног ентитета:

Ревидирани период:

Година објављивања:
 

Регистар препорука ФР

Регистар препорука финансијске ревизије за период 1.1.2013 - 30.04.2022. 

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате инсталиран бесплатни програм 7-zip или неки други ZIP компатибилан архивер.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате инсталиран програм MS Excel, верзију 2010 или новију.

Регистар препорука РУ

Регистар препорука ревизије учинка за период јануар 2013 - април 2022.

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате инсталиран бесплатни програм 7-zip или неки други ZIP компатибилан архивер.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате инсталиран програм MS Excel, верзију 2010 или новију.

Acrobat reader

За читање ревизорских извјештаја потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Претрага

Број рекорда:1398

   Републички педагошки завод РС 965.5 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 20.05.2022

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2021.

   Министарство рада и борачко-инвалидске заштите РС 1.1 MB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 20.05.2022

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2021.

   Министарство унутрашњих послова РС 1.1 MB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 19.05.2022

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2021.

   Републичка управа за игре на срећу 953.9 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 19.05.2022

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2021.

   Завод за образовање одраслих 938.7 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 19.05.2022

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2021.

   Фонд здравственог осигурања РС 1.0 MB Објављен:
Фондови 19.05.2022

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2021.

   Министарство енергетике и рударства РС 956.0 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 06.05.2022

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2021.

   Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове 1.0 MB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 06.05.2022

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2021.

   Републички завод за стандардизацију и метрологију 930.3 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 06.05.2022

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2021.

   ЈУ Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској 960.1 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 06.05.2022

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2021.


страна 1 од 140   >>   >|