Кључне ријечи:

Тип ревизије:

Тип ревидираног ентитета:

Ревидирани период:

Година објављивања:
 

Регистар препорука ФР

Регистар препорука финансијске ревизије за период 1.1.2013 - 30.04.2021. 

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате инсталиран бесплатни програм 7-zip или неки други ZIP компатибилан архивер.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате инсталиран програм MS Excel, верзију 2010 или новију.

Регистар препорука РУ

Регистар препорука ревизије учинка за период јануар 2013 - април 2021.

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате инсталиран бесплатни програм 7-zip или неки други ZIP компатибилан архивер.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате инсталиран програм MS Excel, верзију 2010 или новију.

Acrobat reader

За читање ревизорских извјештаја потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Претрага

Број рекорда:1288

   Окружни суд Источно Сарајево 1014.3 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 29.04.2021

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима         
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2020.

   Oсновни суд Требиње 866.3 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 28.04.2021

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2020.

   Министарство привреде и предузетништва РС 1.0 MB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 27.04.2021

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2020.

   Основни суд у Сокоцу 1002.5 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 21.04.2021

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2020.

   Mинистарство управе и локалне самоуправе РС 961.5 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 19.04.2021

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2020.

   Пореска управа РС 1.0 MB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 15.04.2021

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2020.

   Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС 1009.1 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 15.04.2021

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2020.

   Републички протокол 945.6 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 15.04.2021

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2020.

   Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске 903.6 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 15.04.2021

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2020.

   Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове 1.0 MB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 15.04.2021

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2020.


страна 1 од 129   >>   >|