Кључне ријечи:

Тип ревизије:

Тип ревидираног ентитета:

Ревидирани период:

Година објављивања:
 

Регистар препорука ФР

Регистар препорука финансијске ревизије за период 1.1.2013 - 31.10.2021. 

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате инсталиран бесплатни програм 7-zip или неки други ZIP компатибилан архивер.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате инсталиран програм MS Excel, верзију 2010 или новију.

Регистар препорука РУ

Регистар препорука ревизије учинка за период јануар 2013 - октобар 2021.

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате инсталиран бесплатни програм 7-zip или неки други ZIP компатибилан архивер.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате инсталиран програм MS Excel, верзију 2010 или новију.

Acrobat reader

За читање ревизорских извјештаја потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Претрага

Број рекорда:1339

   Накнадни преглед провођења препорука из Извјештаја ревизије учинка „Управљање јавним набавкама у Републици Српској“ 823.6 KB Објављен:
Више 19.11.2021

Накнадни преглед провођења препорука из Извјештаја ревизије учинка „Управљање јавним набавкама у Републици Српској" показује да је Влада Републике Српске предузимала одређене активности које се односе на јавне набавке и које су резултирале дјелимичним провођењем препорука, али није предузимала значајније системске мјере на успостављању претпоставки за успјешно управљање јавним набавкама. Предузетим мјерама и активностима од стране појединих институција - уговорних органа које су биле обухваћене накнадним прегледом, препоруке из Извјештаја ревизије учинка су дјелимично проведене.
Постоји потреба да се интензивирају активности Владе Републике Српске и уговорних органа ради потпуног провођења препорука и додатног унапрјеђења јавних набавки у Републици Српској.

Накнадни преглед провођења препорука ревизије учинка       Ревидирани период: +

   Накнадни преглед провођења препорука из Извјештаја ревизије учинка ''Управљање водоводним системима'' 1.1 MB Објављен:
Више 19.11.2021

Накнадни преглед провођења препорука из Извјештаја ревизије учинка ''Управљање водоводним системима'' показује да су надлежне институције за управљање водоводним системима и водоводна предузећа, свако у складу са својим надлежностима за одређени сегмент управљања водоводним системима, углавном донијеле акционе планове и на основу њих предузимале мјере и активности на побољшању управљања водоводним системима. На основу информација о активностима и показатеља о оствареним резултатима, ревизија се увјерила да су, од укупно пет датих препорука, четири дјелимично проведене и једна препорука није проведена.
Ефикасно окончање преосталог дијела активности на провођењу препорука би могле бити реализоване координисаним дјеловањем надлежних институција и водоводних предузећа у циљу побољшања управљања водоводним системима.

Накнадни преглед провођења препорука ревизије учинка       Ревидирани период: +

   Управљање жељезничко-друмским прелазима 1.6 MB Објављен:
Више 19.11.2021

Управљање жељезничко-друмским прелазима није организовано и проведено на ефикасан начин. Мрежа жељезничко-друмских прелаза значајно је гушћа од оне дефинисане прописима и захтјевима за несметано и безбједно одвијање саобраћаја. Управљачи жељезничке и путне инфраструктуре не предузимају потребне активности у циљу успостављања оптималне мреже жељезничко-друмских прелаза, у складу са законским одредбама и захтјевима за безбједно одвијање саобраћаја.
Показатељи о стању на жељезничко-друмским прелазима показују да су прелази мјеста са високим безбједносним ризиком за учеснике у саобраћају. Између управљача жељезничке и друмске инфраструктуре, као и између управљача саобраћајне инфраструктуре, министарства и других владиних институција није успостављена ефективна координација.

Ревизија учинка       Ревидирани период: +

   Казнено-поправни завод Требиње 671.9 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 08.11.2021

Закључак са резервом о провођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2016.

   Казнено-поправни завод Источно Сарајево 659.8 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 03.11.2021

Позитиван закључак о провођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2016.

   Функционисање система социјалног становања 2.4 MB Објављен:
Више 18.10.2021

Систем социјалног становања није у потпуности правно и институционално успостављен на комплетном подручју Републике Српске, при чему његово функционисање прате бројни ризици, који утичу на ефикасност тог система. Активности на повећању и унапређивању фонда стамбених јединица социјалног становања нису у потпуности вршене на начин предвиђен Стратегијом социјалног становања у Републици Српској и другим документима везаним за наведену област. Контрола управљања стамбеним објектима социјалног становања у јединицама локалне самоуправе није у потпуности успостављена, што утиче на ефикасност система социјалног становања.

Ревизија учинка       Ревидирани период: +

   Казнено-поправни завод Бања Лука 661.0 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 18.10.2021

Закључак са резервом о провођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2016.

   Казнено-поправни завод Добој 663.6 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 11.10.2021

Закључак са резервом о провођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2016.

   Казнено-поправни завод Фоча 671.5 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 11.10.2021

Закључак са резервом о провођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2016.

   Општина Нови Град 1.2 MB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 31.08.2021

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима             
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2020.


страна 1 од 134   >>   >|