Кључне ријечи:

Тип ревизије:

Тип ревидираног ентитета:

Ревидирани период:

Година објављивања:
 

Регистар препорука ФР

Регистар препорука финансијске ревизије за период 1.1.2013 - 05.01.2021. 

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате инсталиран бесплатни програм 7-zip или неки други ZIP компатибилан архивер.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате инсталиран програм MS Excel, верзију 2010 или новију.

Регистар препорука РУ

Регистар препорука ревизије учинка за период јануар 2013 - децембар 2020.

За читање регистра потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Acrobat reader

За читање ревизорских извјештаја потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Претрага

Број рекорда:1258

   Плaнирaњe и извjeштaвaњe у jaвним прeдузeћимa 2.1 MB Објављен:
Више 27.01.2021

Процеси планирања и извјештавања у јавним предузећима нису организовани и проведени на ефикасан начин, што има утицаја и на ефикасност свих других пословних процеса и активности у јавним предузећима. Планови пословања јавних предузећа у погледу комлетности не задовољавају захтјеве законске регулативе, њихови елементи су међусобно неусклађени, а индикатори за мјерење и оцјену успјешности пословања јавних предузећа нису утврђени. Кашњење у доношењу планова директно утиче на плански карактер других пословних процеса и активности у јавним предузећима. Успостављени систем мониторинга и извјештавања о реализацији плана пословања није у функцији унапређења процеса планирања у јавним предузећима. Извјештаји о пословању нису комплетни, те не дају показатеље о реализацији плана пословања, пословању и успјешности јавних предузећа или њихових организационих јединица.

Ревизија учинка       Ревидирани период: +

   ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина 1015.7 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 05.01.2021

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   ЗП "Хидроелектране на Требишњици" а.д. Требиње 942.4 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 28.12.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале 1002.0 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 28.12.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње 1.0 MB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 28.12.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Зависно друштво "Истраживачко развојни центар електроенергетике- ИРЦЕ" а.д. Источно Сарајево 965.9 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 25.12.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Општина Билећа 1.2 MB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 25.12.2020

Негативно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Град Зворник 1.1 MB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 25.12.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Општина Прњавор 1.1 MB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 21.12.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019

   Општина Шамац 1.1 MB Објављен:
Јединице локалне самоуправе и корисници прихода буџета јединица локалне самоуправе 21.12.2020

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2019


страна 1 од 126   >>   >|