Кључне ријечи:

Тип ревизије:

Тип ревидираног ентитета:

Ревидирани период:

Година објављивања:
 

Регистар препорука ФР

Регистар препорука финансијске ревизије за период 1.1.2013 - 31.05.2021. 

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате инсталиран бесплатни програм 7-zip или неки други ZIP компатибилан архивер.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате инсталиран програм MS Excel, верзију 2010 или новију.

Регистар препорука РУ

Регистар препорука ревизије учинка за период јануар 2013 - април 2021.

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате инсталиран бесплатни програм 7-zip или неки други ZIP компатибилан архивер.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате инсталиран програм MS Excel, верзију 2010 или новију.

Acrobat reader

За читање ревизорских извјештаја потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Претрага

Број рекорда:1308

   ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске 1.0 MB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 16.06.2021

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2020.

   Фонд здравственог осигурања РС 1.0 MB Објављен:
Фондови 11.06.2021

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2020.

   ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту РС 1016.2 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 11.06.2021

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2020.

   Републички завод за геолошка истраживања 1.1 MB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 11.06.2021

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2020.

   Агенција за аграрна плаћања Републике Српске 1.4 MB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 01.06.2021

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2020.

   Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС 1.0 MB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 28.05.2021

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2020.

   Генерални секретаријат Владе РС 1.0 MB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 28.05.2021

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2020.

   Министарство рада и борачко-инвалидске заштите РС 1.1 MB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 28.05.2021

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2020.

   Окружни суд Требиње 992.7 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 26.05.2021

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2020.

   Агенција за управљање одузетом имовином РС 984.1 KB Објављен:
Корисници прихода буџета Републике Српске 26.05.2021

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2020.


страна 1 од 131   >>   >|