Кључне ријечи:

Тип ревизије:

Тип ревидираног ентитета:

Ревидирани период:

Година објављивања:
 

Регистар препорука ФР

Регистар препорука финансијске ревизије за период 1.1.2013 - 31.10.2022. 

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате инсталиран бесплатни програм 7-zip или неки други ZIP компатибилан архивер.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате инсталиран програм MS Excel, верзију 2010 или новију.

Регистар препорука РУ

Регистар препорука ревизије учинка за период јануар 2013 - јули 2022.

ZIP архива садржи ћириличну и латиничну верзију регистра. За отварање ZIP архиве треба да имате инсталиран бесплатни програм 7-zip или неки други ZIP компатибилан архивер.

За читање регистра, филтрирање, проширивање и скупљање нивоа детаља података треба да имате инсталиран програм MS Excel, верзију 2010 или новију.

Acrobat reader

За читање ревизорских извјештаја потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader.

Претрага

Број рекорда:1438

   ЈЗУ Специјална болница за психијатрију Соколац 927.3 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 29.11.2022

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2021.

   ЈЗУ Дом здравља Вишеград 941.6 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 29.11.2022

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Скретање пажње уз мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2021.

   ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта Републике Српске 902.2 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 28.11.2022

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2021.

   Општина Језеро 1.1 MB Објављен:
Јединице локалне самоуправе 28.11.2022

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2021.

   Општина Купрес 1.1 MB Објављен:
Јединице локалне самоуправе 28.11.2022

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2021.

   ЈЗУ Дом здравља "Козма и Дамјан" Козарска Дубица 686.6 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 28.11.2022

Закључак са резервом о провођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2019

   Пронаталитетне мјере у јединицама локалне самоуправе Републике Српске 2.4 MB Објављен:
Више 17.11.2022

У протеклих 25 година ниједна јединица локалне самоуправе Републике Српске није имала у континуитету позитиван природан прираштај нити стопу укупног фертилитета која обезбјеђује просто обнављање становништва. Јединице локалне самоуправе су у периоду 2016-2021. година проводиле 14 различитих мјера и активности које имају директан или индиректан утицај на подстицање рађања и подршку родитељству. Проведена ревизија је показала да пронаталитетне мјере јединица локалне самоуправе у примјени нису успјеле да значајније подстакну рађање које би допринијело локалном, а посљедично и простом обнављању становништва на нивоу Републике Српске, те да у складу с тим постоји потреба за систематизацијом, (ре)дефинисањем и унапрјеђењем мјера јединица локалне самоуправе за подстицање рађања и подршку родитељству у функцији одрживог демографског развоја у Републици Српској.

Ревизија учинка       Ревидирани период: +

   ЈЗУ Дом здравља "Рибник" Рибник 232.7 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 01.11.2022

Закључак са резервом о провођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2019

   ЈЗУ Дом здравља "Лопаре" Лопаре 677.7 KB Објављен:
Јавна предузећа и јавне установе 13.10.2022

Позитиван закључак о провођењу препорука

Преглед провођења препорука финансијске ревизије       Ревидирани период: 2019

   Општина Невесиње 1.1 MB Објављен:
Јединице локалне самоуправе 26.08.2022

Мишљење с резервом о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености

Финансијска ревизија       Ревидирани период: 2021.


страна 1 од 144   >>   >|