Основни суд Власеница
 

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености