Накнадни преглед провођења препорука из Извјештаја ревизије учинка ''Управљање водоводним системима''
 

Накнадни преглед провођења препорука из Извјештаја ревизије учинка ''Управљање водоводним системима'' показује да су надлежне институције за управљање водоводним системима и водоводна предузећа, свако у складу са својим надлежностима за одређени сегмент управљања водоводним системима, углавном донијеле акционе планове и на основу њих предузимале мјере и активности на побољшању управљања водоводним системима. На основу информација о активностима и показатеља о оствареним резултатима, ревизија се увјерила да су, од укупно пет датих препорука, четири дјелимично проведене и једна препорука није проведена.
Ефикасно окончање преосталог дијела активности на провођењу препорука би могле бити реализоване координисаним дјеловањем надлежних институција и водоводних предузећа у циљу побољшања управљања водоводним системима.