Фонд за развој и запошљавање РС
 

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености