Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове
 

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености