Министарство енергетике и рударства РС
 

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Мишљење с резервом о усклађености