ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске
 

Позитивно мишљење о финансијским извјештајима
Позитивно мишљење о усклађености
Скретање пажње уз мишљење о усклађености