ЈЗУ Дом здравља "Лопаре" Лопаре
 

Позитиван закључак о провођењу препорука